Về chúng tôi

Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ

  • 09:39 - 25/06/2021
  • 366

Thực hiện Điều 23 của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, các thông tin công bố định kỳ, Tổng công ty Điện lực miền Nam xin gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020” đính kèm để công bố theo quy định 

Xem công bố thông tin doanh nghiệp EVN SPC TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
- - Ban KD EVNSPC

Bài viết liên quan