Lĩnh vực hoạt động

Công ty Điện lực Tây Ninh triển khai 33 công trình sửa chữa lớn lưới điện

  • 09:05 - 12/07/2021
  • 99

     Đây là hoạt động sửa chữa lưới lớn lưới điện trung áp tại huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh do Điện lực Tân Châu phối hợp với các Điện lực Thành phố Tây Ninh, Dương Minh Châu và Điện lực Tân Biên thực hiện hoàn thành công trình  trong vòng 01 ngày.

    Năm 2021, Công ty Điện lực Tây Ninh có kế hoạch đăng ký triển khai 33 công trình sửa chữa lưới điện trung hạ áp với giá trị thực hiện là 46,6 tỷ đồng, đạt 95% khối lượng công trình; gồm 10 công trình sửa chữa lưới điện trung áp; 16 công trình thay dây dẫn hạ áp và 07 công trình sửa chữa cấu kiện đường dây. Hầu hết 33 công trình này đều được thực hiện đồng loạt trong tháng 5-6/2021. Đến cuối tháng 6/2021, 33 công trình đã thi công cơ bản hoàn tất và trong tháng 7-8/2021 sẽ hoàn tất khắc phục tồn tại, khiếm khuyết và quyết toán công trình. Các công trình sau khi hoàn tất sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp, phục vụ tốt cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.  

Công nhân thi công sửa chữa lưới điện

            Công ty Điện lực Tây Ninh đã chủ động thẩm tra khối lượng, tính chất công trình, tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị để thực hiện thay dây dẫn, thiết bị lưới điện, trụ điện, cải tạo hệ thống tiếp địa, cải tạo trạm biến áp, sửa chữa hệ thống tiếp địa, thay thế thiết bị trạm không đảm bảo vận hành, làm gọn, sửa chữa thùng công tơ. Đảm bảo thi công an toàn và đạt chất lượng công trình, hạn chế tối đa số lần cắt điện.

           Mục đích của việc duy tu, bảo dưỡng và duy trì công năng các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là đảm bảo an toàn sử dụng điện, giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Đánh giá bài viết
Huỳnh Minh Thông - PC Tây Ninh

Bài viết liên quan