Tin tức & truyền thông

EVN SPC triển khai Văn bản số 4269/EVN-TCNS ngày 23/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

  • 10:51 - 26/07/2021
  • 842

Thực hiện Văn bản số 4269/EVN-TCNS ngày 23/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc cho phép lãnh đạo, CBCNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên di chuyển để phục vụ điều hành sản xuất điện.  Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau:

 1/ Khẩn trương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ lãnh đạo các đơn vị phải thường trực và di chuyển để chỉ huy, điều hành sản xuất điện; một số CBCNV của Tổng công ty, đơn vị phải di chuyển để đảm bảo vận hành, các trạm biến áp, hệ thống viễn thông & công nghệ thông tin và sửa chữa sự cố điện trong nhân dân; một số CBCNV phải di chuyển để hỗ trợ, thay thế cho CBCNV đơn vị khác thuộc diện cách ly y tế, đơn vị hoặc địa phương bị phong tỏa để đảm bảo vận hành và sửa chữa sự cố điện…

2/ Cấp “Giấy đi đường” hoặc “Giấy điều động công tác” cho CBCNV để thuận tiện đi lại trong quá trình công tác.

Yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai theo nội dung trên.

Văn bản 4269.pdf đính kèm.

Văn bản EVN SPC số 6516.pdf đính kèm 

- - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan