An toàn & Tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Trà Vinh: Cả 04 đối tượng đều thực hiện tiết kiệm điện đạt so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2021

  • 09:41 - 03/08/2021
  • 143

Nhằm đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện (TKĐ) trong 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đáp ứng nhu cầu điện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các sự kiện quan trọng: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty Điện lực Trà Vinh đã chủ động xây dựng kế hoạch để đảm bảo nguồn điện. Đồng thời, Công ty Điện lực Trà Vinh đã tăng cường công tác kiểm tra hệ thống lưới điện toàn tuyến, nhằm kịp thời khắc phục sự cố đường dây, phục vụ người dân tốt nhất trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh, cũng như các sự kiện quan trọng đã diễn ra trong 06 tháng đầu năm 2021.  

 

Nhân viên Điện lực hướng dẫn bà Trần Thị Hồng Phượng, chủ doanh nghiệp nước đá Sao Mai, tọa lạc ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành về TKĐ trong quá trình sản xuất 

Nhờ đó, trong 06 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã TKĐ 12.716.075kWh, đạt 53,12% so với kế hoạch năm 2021 (kế hoạch năm 2021 là 23.940.000kWh). Trong đó, cả 04 đối tượng: hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, ánh sáng sinh hoạt-kinh doanh dịch vụ; doanh nghiệp sản xuất đều thực hiện TKĐ đạt so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2021. Các địa phương có tỷ lệ TKĐ đạt cao hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh (53,12%) là: Điện lực Cầu Ngang 54,52%, thị xã Duyên Hải 53,7%, Càng Long 53,51%...

Hiện Công ty đang triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ đợt 3 cho khách hàng trên địa bàn Trà Vinh do dịch bệnh Covid-19 theo nội dung Nghị quyết số 55/NQ-CP, ngày 02/6/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL, ngày 03/6/2021 của Bộ Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3) theo chỉ đạo của Chính phủ.

Được biết, trong 06 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã phát triển mới gần 20km đường dây trung thế, hơn 10km đường dây hạ thế, 161 trạm biến áp, phát triển mới 1.014 hộ sử dụng điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện của tỉnh đến cuối tháng 6/2021 đạt 99,18%. 

Đánh giá bài viết
Trường Nguyên - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan