Tin tức & truyền thông

Văn bản 2696/UBND-VX V/v thiết lập và bảo vệ "vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

  • 15:38 - 13/08/2021
  • 161

.

 

Đánh giá bài viết
UBND TP HCM -

Bài viết liên quan