Về chúng tôi

Vợ chồng em làm việc từ xa!

  • 11:17 - 07/09/2021
  • 102

 

Vợ chồng em làm việc từ xa!

 

Từ ngày Covid qua tỉnh nhà

Vợ chồng cùng nhau làm từ xa

Mỗi người một máy riêng một góc

Hoàn thành việc nước lẫn việc nhà

 

Tỉnh đã yêu cầu cùng cả nước

Đảm bảo an toàn lẫn tăng gia

Sản xuất điện năng không để thiếu

Giữ vững tinh thần chống dịch qua!

 

Ngày xưa chống giặc phải xông pha

Ngày nay chống dịch nên ở nhà

Giúp dân giúp nước vẹn đôi ngả

Mong ngày non nước vui hòa ca

 

Làm việc tại gia lắm nỗi niềm

Chồng khuyên vợ nhé chớ than phiền

Một mai nước non vui khỏe lại

Điện vì nhân dân sáng bao miền!

                                                                                                                                                           

Đánh giá bài viết
Nguyễn Thị Thu Huyền - PC Bạc Liêu

Bài viết liên quan