Tin tức & truyền thông

EVN SPC thực hiện Văn bản 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND TP HCM

  • 11:27 - 23/08/2021
  • 159

Căn cứ Văn bản số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội. Văn bản 2796.pdf

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các Ban, Văn phòng, Văn phòng Công đoàn triển khai và thực hiện nghiêm theo nội dung Văn bản số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể một số nội dung sau:

1. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ 00 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2021 cụ thể:

- Các Ban/Văn phòng, Văn phòng Công đoàn thực hiện làm việc từ xa tại nhà 100% Cán bộ công nhân viên.

- Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh bố trí làm việc từ xa, nếu không bố trí làm việc từ xa được thì áp dụng phương án 3 tại chỗ hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” (tối đa 1/4 số cán bộ công nhân viên của đơn vị) phải có mặt tại cơ quan/đơn vị trước 18 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2021.

 - Riêng Văn phòng (bộ phận bảo vệ), Trung tâm Điều hành SCADA, Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam bố trí CBCNV trực theo phương án 3 tại chỗ tại cơ quan/đơn vị, đảm bảo lực lượng này có mặt tại cơ quan/đơn vị trước 18 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2021.

2. Trung tâm Điều hành SCADA đảm bảo vận hành mạng OT, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam đảm bảo vận hành đường truyền khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, mạng IT và các phần mềm dùng chung để phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty an toàn, liên tục trong thời gian giãn cách.

3. Công ty Thí nghiệm điện miền Nam lập danh sách cán bộ công nhân viên và phương án hỗ trợ các Công ty Điện lực xử lý sự cố (nếu có) tại các tỉnh, phối hợp Văn phòng Tổng công ty xin Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy đi đường đúng qui định (theo mẫu đính kèm).

4. Giao Văn phòng phối hợp, hỗ trợ bộ phận trực “3 tại chỗ” của Công ty Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam tại Trung tâm dữ liệu đặt tại trụ sở 72 Hai Bà Trưng và Tòa nhà 16 Âu Cơ; phối hợp Công ty Thí nghiệm điện miền Nam xin Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy đi đường đúng qui định.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các Ban/Văn phòng, Văn phòng Công đoàn triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

Văn bản 7446.pdf

Văn bản Cá nhân _Giấy đi đường.docx

Đánh giá bài viết
- - Ban TCNS EVNSPC

Bài viết liên quan