Tin tức & truyền thông

EVN SPC phổ biến Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế

  • 16:42 - 31/08/2021
  • 63

Căn cứ Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Xem Văn bản 4156.pdf  

          Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biết hết sức phức tạp, tại một số địa phương các cơ sở y tế đang trong tình trạng quá tải, không thể hỗ trợ cho các ca nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà. Vì vậy, để không xảy ra tình trạng lây nhiễm cho người sống trong cùng gia đình và cho cộng đồng, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị; Văn phòng, các ban, Văn phòng Công đoàn thực hiện các nội dung sau:

          1/ Phổ biến đến toàn thể CBCNV trong cơ quan, đơn vị Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Trong đó có 2 nội dung:

          - Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà.

          - Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm COVID-19 tại nhà.

          2/ Giao Ban Truyền thông: phổ biến Quyết định của Bộ Y tế trên trang Web nội bộ của Tổng công ty.

Yêu cầu các đơn vị Văn phòng, các ban, Văn phòng Công đoàn triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

đã ký

Nguyễn Công Hầu

Văn bản 7758.pdf

Đánh giá bài viết
- - Ban TCNS EVNSPC

Bài viết liên quan