Tin tức & truyền thông

Công ty Điện lực Trà Vinh, thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2021

  • 08:26 - 15/09/2021
  • 57

Trong 8 tháng năm 2021, Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh song hành cùng các nỗ lực phòng chống dịch Covid-19. Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất sinh họat và phòng chống dịch Covid-19, Công ty thực hiện đồng bộ các biện pháp, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt kế họach giao.

 

Công nhân Điện lực Cầu Kè tư vấn khách hàng sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện (ảnh chụp trước khi dịch COVID-19)

 

Về kết quả sản xuất kinh doanh, sản lượng điện thương phẩm (ĐTP) thực hiện 746,46 triệu kWh, tăng trưởng 1,95% so với cùng kỳ, đạt 65,48% so với kế hoạch năm (1,14 tỷ kWh). Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. Trong 8 tháng năm 2021, CBCNV đóng góp, ủng hộ: Quỹ phòng, chống thiên tai; quỹ tương trợ xã hội EVN; phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền trên 489 triệu đồng; hỗ trợ triển khai xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, tổng kinh phí 750 triệu đồng (nguồn vốn Tổng Công ty Điện lực miền Nam).

Về công tác tiết kiệm điện 8 tháng năm 2021, tiết kiệm điện được 17,58 triệu kWh, đạt 2,35% sản lượng ĐTP (8 tháng 746,46 triệu kWh) và đạt 73,45% kế hoạch năm (23,94 triệu kWh), trong đó các đối tượng: Hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, ánh sáng sinh họat-kinh doanh dịch vụ và doanh nghiệp sản xuất đều thực hiện đạt vượt chỉ tiêu kế họach giao.

Điểm nổi bật trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tháng 8/2021 đạt 90,5% hóa đơn và 97,2% doanh thu. Tỷ lệ giao dịch (12 dịch vụ điện) qua các kênh của Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Trung tâm hành chính công/cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 99,9%, cao hơn 4,9% so với kế hoạch (95%). Đến 31/8/2021, có 3.590/7.517 yêu cầu dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, chiếm tỉ lệ 47,76% tổng yêu cầu tiếp nhận 8 tháng năm 2021, cao hơn 7,76% kế hoạch giao, tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện, có thêm kênh giao dịch trực tuyến. Về công tác ngưng thu tại nhà tính đến cuối tháng 8/2021, thực hiện ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng được 97/106 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh, còn 09 xã: Càng Long (02 xã), Cầu Ngang (03 xã), Trà Cú (04 xã), tiếp tục triển khai hoàn thành trong năm 2021./.

Đánh giá bài viết
Đặng Huy Hoàng - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan