Tin tức & truyền thông

EVNSPC Xét duyệt ý tưởng cải cách hành chính quý 2-3/2021

  • 08:08 - 23/09/2021
  • 84

Trong quý 2 và quý 3 năm 2021, Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã nhận được 13 đề tài, ý tưởng của các đơn vị. Ngày 22/9/2021, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, ông Nguyễn Công Hầu – Thủ trưởng Cơ quan Tổng công ty, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC - Chủ Tịch Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCHC Tổng công ty đã chủ trì xem xét, đánh giá các ý tưởng đề xuất của các đơn vị.

Nhìn chung các ý tưởng đa dạng, mang tính mới, nếu đưa vào áp dụng khả thi, giải quyết công việc giảm được thời gian, nhân lực cũng như chi phí trong SXKD. Điển hình như các ý tưởng đủ điều kiện công nhận:

“Ứng dụng CNTT cải tiến nghiệp vụ quản trị văn phòng” của nhóm tác giả: Ông Nguyễn Tấn Trí – Phó chánh Văn phòng Tổng công ty và Ông Vương Hữu Ngọc – Trưởng ban VT&CNTT Tổng công ty: Cải tiến quá trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT, rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhân lực, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý quản trị Văn phòng.

Ý tưởng “Xuất dữ liệu sáng kiến từ chương trình QLSK (Quản lý sáng kiến) và nhập vào hệ thống dữ liệu HRMS” của nhóm tác giả: Ông Võ Doãn Quốc Phong – CV Ban TCNS Tổng công ty, đồng tác giả: Ông Lê Thanh Dũng – Trưởng phòng TCNS PC Đồng Tháp: Giúp CBCNV quản lý tra cứu quá trình thi đua của cá nhân, các bộ phận giúp việc về thi đua khen thưởng, cải tiến việc quản lý đối chiếu giữa công tác quản lý thi đua khen thưởng và quản lý sáng kiến. Tối ưu hóa việc nhập liệu thủ công, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tại Ban/đơn vị, sưu tra hồ sơ nhanh chóng, tiết kiệm nhân lực, thời gian. Ý tưởng đã triển khai thực hiện thử nghiệm từ tháng 03/2021 và mang lại hiệu quả cao.

 

Hội nghị trực tuyên xét duyệt ý tưởng CCHC quý 2 và 3 năm 2021

 

Bên cạnh đó một số tác giả tại các đơn vị cũng còn thiếu theo dõi các chuyên mục quản lý sáng kiến, chuyên mục các ý tưởng được đề xuất và công nhận đã được công bố trên các trang web nội bộ của Tổng công ty như: Chương trình quản lý và phổ biến đề tài sáng kiến; Cổng thông tin pháp chế. Vì vậy còn một số đơn vị có ý tưởng đề xuất không đủ điều kiện công nhận do bị trùng lặp nội dung... các đơn vị cũng cần lưu ý rút kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn.

Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCHC Tổng công ty đã kết luận công nhận 02/13 ý tưởng của các đơn vị đề xuất. Bằng các phương thức, giải pháp cải tiến trong quá trình thực hiện công việc mang lại hiệu quả trong công tác quản trị, góp phần đem lại năng suất cao trong công tác SXKD của Tổng công ty.

Sau khi được công nhận, các ý tưởng này sẽ triển khai áp dụng theo dự kiến. Thường trực Ban chỉ đạo CCHC tiếp tục nhận những ý tưởng đề xuất của các đơn vị để xét duyệt vào quý 4/2021.

Đánh giá bài viết
Kim Yên - Ban PC EVNSPC

Bài viết liên quan