Tin tức & truyền thông

EVNSPC: Đảm bảo an ninh phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh dịch COVID-19

  • 08:18 - 04/10/2021
  • 60

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chuẩn bị các phương án chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trước khi COVID-19 bùng phát tại phía Nam.

Tổng công ty đã triển khai từ sớm kế hoạch chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, thực hiện các văn bản mới ban hành của Bộ Công an; khắc phục các tồn tại, thiếu sót hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC đối với công trình điện; rà soát, khắc phục các tồn tại qua kiểm tra việc thực hiện PCCC&CNCH tại các đơn vị.

Tuy ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nhưng EVNSPC đã kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC&CNCH tại 4 đơn vị trực thuộc, các cơ sở tự kiểm tra nội bộ 968 lượt, Cảnh sát PCCC kiểm tra ngành điện 90 lượt. Sau các đợt kiểm tra, Tổng công ty và các đơn vị thông báo kết quả, rút kinh nghiệm và tổ chức khắc phục các tồn tại đã được đoàn kiểm tra kiến nghị.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn Công nhân điện dập tắt đám cháy (ảnh chụp khi chưa có dịch COVID-19)

 

Qua 90 lượt kiểm tra của các cơ quan chức năng tại các đơn vị, cơ sở phát hiện một số điểm tồn tại và có 120 kiến nghị, đến nay các đơn vị, cơ sở đã tổ chức khắc phục được 115 kiến nghị, hiện còn tồn tại 5 kiến nghị (tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH) các đơn vị tiếp tục thực hiện. Công ty Điện lực tự kiểm tra 968 lượt đã lập 679 biên bản. Sau kiểm tra, các đơn vị đã có 282 văn bản chỉ đạo các cơ sở chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót để đảm bảo an toàn trong công tác PCCN&CNCH.

Tại các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra phương tiện PCCC theo quy định, kiểm tra theo định kỳ hệ thống báo cháy và các phương tiện chữa cháy, mở sổ theo dõi phương tiện PCCC, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy, đảm bảo tình trạng sẵn sàng làm việc của các phương tiện chữa cháy do đơn vị quản lý.

Cụ thể, EVNSPC đã tổ chức 68 lớp huấn luyện nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH với 2.446 người tham gia. Tại các đơn vị trực thuộc đã lập 343 phương án chữa cháy và 180 phương án CNCH đảm bảo theo quy định. Phương án PCCC&CNCH đã được xây dựng sát với thực tế với đặc điểm tại đơn vị, đến nay các đơn vị đã tổ chức thực tập được 212 phương án chữa cháy và 94 phương án CNCH. EVNSPC đã đầu tư trên 9 tỷ đồng mua sắm các phương tiện PCCC&CNCH; thực hiện huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập PCCC&CNCH; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ.

Từ đầu năm 2021 đến nay EVNSPC đã thực hiện đóng điện 03 TBA 110kV, tất cả các công trình xây dựng mới, cải tạo được thực hiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC và tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định.

Về công tác quản lý, kiểm tra phương tiện PCCC được thực hiện theo quy định của TCVN 3890:2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; Thông tư 52/2014/TT-BCA về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và quy định của EVNSPC.

Huấn luyện chữa cháy cho Đội PCCC Cơ sở (ảnh chụp khi chưa có dịch COVID-19)

 

Các đơn vị trực thuộc phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH địa phương ký kết được 78 quy chế phối hợp có liên đến công tác PCCC với Công an và Cảnh sát PCCC&CNCH địa phương. Tổ chức hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cũng như việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH cho đội PCCC&CNCH cơ sở, cho tập thể người lao động để nắm bắt, hiểu biết được phương án chữa cháy cơ sở, biết sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và tổ chức kiểm tra về việc chuẩn bị công tác PCCC các đơn vị.

Những tháng còn lại 2021 EVNSPC tập trung thực hiện những nội dung: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC mới ban hành về PCCC&CNCH. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác PCCC và CNCH; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH./.

(ảnh đại diện và ảnh trong bài là ảnh tư liệu, chụp khi chưa xuất hiện dịch COVID-19)

Đánh giá bài viết
Ban AT - Ban AT EVNSPC

Bài viết liên quan