An toàn & Tiết kiệm điện

ĐIỆN LỰC HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021 (PHẦN TRẮC NGHIỆM) TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH ĐANG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

  • 09:59 - 08/10/2021
  • 303

Thực hiện công tác huấn luyện, sát hạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, Điện lực Hàm Thuận Bắc tổ chức huấn luyện ATVSLĐ năm 2021 bằng hình trực tuyến chia thành 3 đợt (đợt 1 ngày 15 và 16/6/2021; đợt 2 ngày 11/8/2021; đợt 3 ngày 22/9/2021). Kết quả huấn luyện đã truyền đạt, hướng dẫn cho người lao động toàn bộ các nội dung về an toàn lao động, an toàn điện như: Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH, Quy trình số 959/QĐ-EVN, Hướng dẫn số 7708/HD-EVN SPC và các văn bản khác có nội dung liên quan đến công tác an toàn điện.

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp và có khả năng lây lan trên địa bàn, với yêu cầu phải tổ chức sát hạch trắc nghiệm ATVSLĐ trong quý 3 năm 2021, Điện lực Hàm Thuận Bắc đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ chi tiết tổ chức sát hạch phần trắc nghiệm bằng hình thức chia nhóm nhỏ (cán bộ và công nhân lao động làm việc ở đâu thì tham gia sát hạch ở đó) và chấp hành đúng thông điệp 5K về công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngày 23/9/2021, Điện lực Hàm Thuận Bắc chính thức tổ chức sát hạch ATVSLĐ năm 2021 cho 6 tổ điện ở xa gồm: Tổ điện Đa Mi, Tổ điện Thuận Hòa, Tổ điện Hàm Hiệp, Tổ điện Hàm Liêm, Tổ điện Hàm Đức và Tổ điện Hồng Sơn. Đến ngày 24/9/2021 tiếp tục tổ chức sát hạch tại Hội trường văn phòng Điện lực cho các bộ phận còn lại.

Cán bộ an toàn giám sát sát hạch trắc nghiệm tại hội trường Điện lực

 

Bằng các hình thức triển khai quyết liệt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, Điện lực Hàm Thuận Bắc đã hoàn thành tốt công tác tổ chức huấn luyện và sát hạch ATVSLĐ phần trắc nghiệm năm 2021 cho 133 cán bộ và công nhân lao động.

Đánh giá bài viết
Minh Tuấn - PC Bình Thuận

Bài viết liên quan