Tin tức & truyền thông

EVN SPC triển khai Công điện số 1118/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

  • 15:56 - 12/10/2021
  • 48

Thực hiện Văn bảnsố 6167/EVN-ATngày 10/10/2021của Tập đoàn Điện lực Việt Namvề việctriển khai thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty yêu cầu các đơn vịtriển khai thực hiện như sau:

1. Phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tộiphạm, phòng chống cháy nổ; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu tại: i) Quyết định số 2129/QĐ-BCT ngày 11/8/2020 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương về hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; ii) Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 17/8/2021 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương.

2.Thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty tại Văn bản số 7636/EVNSPC-AT ngày 07/9/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2129/QĐ-BCT của Bộ Công Thương; Văn bản số 7448/EVNSPC-AT ngày 23/8/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉthị số 09/CT-BCT của Bộ Công Thương. 3.Ràsoát và quán triệt các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19tại các địa phương vànghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Tổng công ty.

Tổng công ty yêu cầucác đơn vịtriển khai thực hiện./.

Văn bản đính kèm

Công điện số 1118 của Thủ tướng Chính phủ . Xem Tại đây 

7636.Thuc hien QD 2129 BCT

211009 triển khai thực hiện công điện số 1118 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị 09 BCT về công tác PCCC

Công văn số 6174 Bộ Công Thương

Thuc hien Chi thi 09 -BCT

Trien khai Cong dien 118 - TTCP

Đánh giá bài viết
- - Ban AT EVNSPC

Bài viết liên quan