Tin tức & truyền thông

Quyết định số 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y Tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-TTg ngày 11/10/2021 của Chính Phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19""

  • 16:39 - 14/10/2021
  • 104

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT hướng dẫn về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Quyết định 4800 của Bộ Y tế ban hành XEM TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
Bộ Y Tế -

Bài viết liên quan