Lĩnh vực hoạt động

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

  • 10:00 - 06/11/2021
  • 1145

Ngày 01/11/2021, Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Ngôn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay ông Trần Ngọc Linh nghỉ theo chế độ kể từ ngày 01/11/2021.

 

Được sự ủy quyền, ông Trần Ngọc Linh trao Quyết định Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận
cho ông Nguyễn Thành Ngôn

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, buổi lễ được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị trực thuộc Công ty. Cũng tại buổi lễ, nhằm kiện toàn Ban Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, Tổng công ty cũng công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Như vậy, ông Trần Ngọc Linh - Giám đốc Công ty với thời gian công tác trong ngành Điện 37 năm chính thức nghỉ theo chế độ từ ngày 01/11/2021.

Được sự ủy quyền, ông Trần Ngọc Linh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc
Công ty Điện lực Bình Thuận cho ông Nguyễn Văn Toàn

Bộ máy lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận hiện nay gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận nằm trong quy trình nhân sự của Tổng công ty Điện lực miền Nam nhằm đảm bảo để đơn vị tiếp tục điều hành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh trong thời gian tới.

Văn Hơn & Đắc Minh - PC Bình Thuận
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan