Tin tức & truyền thông

Giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

  • 09:49 - 06/11/2021
  • 226

Công ty Điện lực Bạc Liêu vừa tổ chức họp xét chọn giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đăng ký sáng kiến cấp Tổng công ty Điện lực miền Nam đợt 2 năm 2021.

Có 8 giải pháp được xét chọn, tập trung vào nội dung chế tạo công cụ, khắc phục khó khăn trong công tác quản lý vận hành lưới điện.

Hội đồng Xét chọn giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất Công ty Điện lực Bạc Liêu

 

Chủ tịch Hội đồng xết duyệt hoan nghênh và ghi nhận tinh thần sáng tạo, nghiên cứu, đóng góp các ý tưởng cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc của các cá nhân và tập thể vào phong trào sáng kiến chung của Công ty.

Hội đồng đánh giá cao các giải pháp đăng ký. Các tác giả có sự đầu tư, nghiên cứu có chiều sâu trong lĩnh vực chuyên môn để tạo ra các giải pháp mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tác giả trình bày giải pháp “Dụng cụ thay thế tiếp địa lưới điện”

                                                                     

Kết quả có 4 giải pháp được Hội đồng chọn đăng ký sáng kiến cấp Tổng công ty Điện lực miền Nam, bao gồm:

- Giải pháp “Dụng cụ thay thế tiếp địa lưới điện” của nhóm tác giả Nguyễn Minh Hòa, Kiều Nghĩa Hậu, Trần Thanh Tùng, Huỳnh Thanh Sơn – Điện lực thành phố Bạc Liêu.

- Giải pháp “Giá đa năng thử nghiệm dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công” của nhóm tác giả Trần Quyền Dự, Nguyễn Văn Định – Công ty Điện lực Bạc Liêu, Đỗ Duy Liêm – Điện lực thành phố Bạc Liêu.

- Giải pháp “Sử dụng router ARR600 3G/4G thu hồi từ tủ LBS lắp đặt recloser đưa vào vận hành SCADA” của nhóm tác giả Trần Trọng Tâm, Nguyễn Quốc Cường – Công ty Điện lực Bạc Liêu, Nguyễn Minh Nhật Tài – Trung tâm Điều hành SCADA.

- Giải pháp “Khắc phục, xử lý modem IFC bị hư hỏng, bị lỗi và giải pháp bảo vệ ăng-ten bị mất cắp” của nhóm tác giả Trần Hữu Khoa – Công ty Điện lực Bạc Liêu, Lê Đình Thi, Lê Chí Hiếu, Ngô Chí Thông – Điện lực Vĩnh Lợi.

                                                                     

Giải pháp “Giá đa năng thử nghiệm dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công”

 

Đối với những giải pháp chưa được chọn, Hội đồng động viên các tác giả tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi để đóng góp những giải pháp mang lại hiệu quả trong thời gian tới.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học hằng năm của Công ty, nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh./. 

Đánh giá bài viết
Đặng Thị Nhơn Tùng - PC Bạc Liêu

Bài viết liên quan