Tin tức & truyền thông

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

  • 20:25 - 05/11/2021
  • 121

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021.

Theo đó, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị quán triệt đến toàn thể CBCNV và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP, đồng thời thực hiện các nội dung và nhiệm vụ sau đây:

  1. Các đơn vị đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
  2. Căn cứ các nội dung hoạt động và biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Phụ lục đính kèm, các đơn vị triển khai cụ thể công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe CBCNV, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp mắc dịch bệnh.

     

Nghị quyết số 128/NQ-CP TẠI ĐÂY

Quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
- - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan