Tin tức & truyền thông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam năm 2021

  • 10:17 - 07/12/2021
  • 220

Vào lúc 8h00 ngày 25/11/2021tại Hội trường 1 (lầu 1)- Trung tâm Hội nghị số 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, tp Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

 

Tại Đại hội, thay mặt công ty Chủ tịch HĐQT Công ty SHP Ông Huỳnh Minh Hải đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, theo đó năm 2020SHP thực hiện tổng sản lượng điện 434,2 triệu kWh bằng 72% kế hoạch (kế hoạch 606 triệu kWh, tổng doanh thu phát điện là 433,008 tỷ đồng bằng 72% kế hoạch (kế hoạch 601,4 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 63,418 tỷ đồng bằng 34% kế hoạch (kế hoạch187,3 tỷ đồng) do trong năm các tổ máy Đa M’Bri bị sự cố ngừng vận hành ngay trong mùa mưa gây thiệt hại lớn.

Trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan vẫn diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị đánh giá năm 2021 vẫn tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với Công ty với quyết tâm cao và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo lợi ích cổ đông, nhà đầu tư, công ty đã xây dựng kế hoạch trên tinh thần quyết tâm cao để đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông cụ thể:

 

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2021

Tổng sản lượng (Triệu kWh)

568,5

Tổng doanh thu (Tỷ đồng)

560,801

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)

184,001

Cổ tức

15% bằng tiền mặt

 

Ông Thang Thanh Hà – TGĐ. Công ty Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020

Đại hội Cổ đông diễn ra khá sôi nổi, các cổ đông tham gia thảo luận sôi nổi một số vấn đề liên quan đến các hoạt động công ty trong thời gian tới, đồng thời Đại hội cũng biểu quyết về nhân sự thành viên Ban kiểm soát SHP nhiệm kỳ (2017-2022).

 

Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022)

 

Đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp và đã thống nhất thông quatất cả các nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết cao.

Đánh giá bài viết
Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNSPC - Ban KSNB EVNSPC

Bài viết liên quan