Về chúng tôi

“Chuyển đổi số” - lợi mọi điều!

  • 16:18 - 31/12/2021
  • 103

 

 

Nửa vòng trái đất vẫn nhìn thấy nhau

Ngành Điện đẩy mạnh phong trào

Chuyển đổi số hóa, nâng tầm tương lai

Kế hoạch từng bước triển khai

Chia 02 giai đoạn, lộ trình đề ra

Ứng dụng công nghệ Big Data

Số hóa dữ liệu, an toàn thông tin

Vận hành lưới điện thông minh

Nâng độ tin cậy, giảm phần rủi ro

Dịch vụ ngành Điện chớ lo

Đăng ký mua điện bây giờ online

Xưa ghi chỉ số bằng tay

Bây giờ chỉ số truyền từ đo xa

Thanh toán trực tuyến dễ mà

Tiện lợi, nhanh chóng khách hàng yên tâm

Đấu thầu qua mạng 100%

Công khai, minh bạch, công bằng cạnh tranh

Thông tin, dữ liệu truyền nhanh

Digital office thêm phần EVNPortal

Triệt để văn bản ký số

Lưu trữ điện tử, giấy tờ giảm in

Thống kê số liệu chương trình

Giám sát công việc, siết sao điều hành

Họp hội nội bộ, liên ngành

Ứng dụng trực tuyến thành công bất ngờ

Nhân sự cập nhật HRMS

Nghỉ phép, chế độ, chấm công hoàn thành

Nhiệm vụ thực hiện toàn ngành

Tối ưu chi phí, nhân công giảm phần

Năng suất hiệu quả nhiều lần

Tích cực chuyển đổi hoàn thành mục tiêu

“Chuyển đổi số” lợi mọi điều

EVN thắp sáng niềm tin vững bền.

                                                                           

Đánh giá bài viết
Anh Thư - PC Bạc Liêu

Bài viết liên quan