Lĩnh vực hoạt động

CHUYỂN ĐỔI SỐ MANG LẠI NHIỀU HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH

  • 22:10 - 10/02/2022
  • 488

Hiện nay, chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong mỗi doanh nghiệp. Công ty Điện lực Tây Ninh (PC Tây Ninh) xác định chuyển đổi số là tất yếu và hướng tới là một doanh nghiệp số đúng theo lộ trình của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Công ty xác định và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số bám sát định hướng chung của EVNSPC, xác định rõ mục tiêu ứng dụng CNTT, VTDR và tự động hóa để cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, các kế hoạch mục tiêu đề ra bao gồm:

Hướng tới là một doanh nghiệp số, trong đó lấy khách hàng/người sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch; vận hành hệ thống ứng dụng CNTT tin cậy với công nghệ tự động hoá hiện đại; kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, tự động hóa các quy trình nội bộ và cộng tác với khách hàng/đối tác.

Triển khai thành công các ứng dụng dùng chung có tính liên kết, tích hợp của EVNSPC theo lộ trình, tiến độ, đồng thời nghiên cứu xây dựng các phần mềm đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Xây dựng hoàn thiện hệ thống giám sát tổng thể toàn diện hạ tầng hệ thống CNTT, VTDR trong toàn Công ty làm công cụ nâng cao năng lực của công tác tham mưu quản lý điều hành về ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ.

Caption

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT và viễn thông dùng riêng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Từ kế hoạch tổng thể trên, Công ty đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ, lựa chọn các nội dung trọng tâm chuyển đổi số trong giai đoạn 2021 -2022, tính đến năm 2025, gồm:

Lĩnh vực Kỹ thuật: Mở rộng và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ trên hệ thống PMIS nhằm nâng cao năng lực quản lý và khai thác vận hành hiệu quả thiết bị đối với lĩnh vực phát điện, truyền tải và phân phối;

Lĩnh vực Quản lý đầu tư: Hoàn tất triển khai áp dụng công cụ tích hợp dữ liệu ĐTXD từ phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng IMIS.

Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ khách hàng: Hoàn thành mở rộng tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ trên hệ thống CMIS 3.0 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh điện năng;

Lĩnh vực quản trị nội bộ văn phòng bao gồm: Hoàn thiện ứng dụng hệ thống HRMS đáp ứng định hướng Quản trị nguồn nhân lực của EVN trong toàn Công ty; Nâng cao Quản trị văn phòng số (Digital Office); Mở rộng hệ thống ERP; nghiên cứu và triển khai hệ thống ERP đáp ứng chuẩn mực kế toán quốc tế trên nền tảng Oracle ERP…

Lĩnh vực công nghệ thông tin và tự động hóa: tập trung nâng cao năng lực hạ tầng viễn thông, ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong khai thác và triển khai các dịch vụ CNTT. Xây dựng chức năng áp dụng ký số cho toàn bộ quy trình báo cáo điện tử trên các phần mềm dùng chung của Công ty.

Với việc thực hiện công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Quản lý Kỹ thuật, Quản lý đầu tư, Kinh doanh dịch vụ khách hàng, Công nghệ thông tin và tự động hóa, Quản trị nội bộ văn phòng, Tài chính kế toán, số hóa các tài liệu, chứng từ, hồ sơ lưu trữ… chuyển đổi số đã mang lại lợi ít rất lớn cho Công ty trong thời gian tới, cụ thể:

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp của Công ty: Chuẩn hóa các quy trình của thể của các phần mềm ứng dụng và việc thực hiện đúng quy trình mới đảm bảo các thao tác nghiệp vụ tại các phòng ban Công ty và các Điện lực trực thuộc được thực hiện chuẩn xác không sai sót, hiệu quả mang lại cao.

Thu thập cơ sở dữ liệu nâng cao, Quản lý Tài nguyên tốt hơn: Thông qua việc nâng cấp, phát triển các phần mềm, ứng dụng như: PMIS, MMIS, GIS, CMIS3.0, HRMS, DOffice…

Tăng năng xuất lao động: Chuyển đổi số, phát triển công nghệ ký số điện tử…đã rút ngắn thời gian đi lại, xử lý công việc nhanh chóng, chính xác hiệu quả.

Tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận: Bên cạnh việc tăng năng xuất lao động, việc số hóa tài liệu, lưu trữ điện trữ cũng đã tiết kiệm chi phí in ấn, lưu kho hồ sơ…Giảm chi phí đáng kể cho Công ty, góp phần tăng lợi nhuận, hiệu quả sử dụng tài chính của Công ty.

Đối với khách hàng sử dụng điện: Việc triển khai tối ưu hóa các tiện ích của dịch vụ khách hàng đã mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện, cụ thể:

Hướng dẫn khách hàng trong việc tra cứu các tiện ích của ngành Điện

Thanh toán tiền diện dễ dàng nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi… trên điện thoại thông minh, máy tính. Đề nghị cấp điện trực tuyến, không phải đến trụ sở làm việc của ngành Điện. Được cung cấp thông tin đầy đủ liên quan đến việc sử dụng điện qua tin nhắn SMS, Zalo: chỉ số tiêu thụ điện năng; những thay đổi về chỉ số công tơ; thanh toán tiền điện; thời gian ngừng giảm cung cấp điện….

Ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý điều hành, vận hành hệ thống điện đã tạo ra những hiệu quả tích cực, cụ thể: Chất lượng điện ngày càng ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng sử dụng điện. Phát hiện và xử lý nhanh các sự cố lưới điện và cấp điện trở lại cho khách hàng./.

Nguyễn Ngọc Tuấn - PC Tây Ninh
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan