Tin tức & truyền thông

EVN SPC triển khai văn bản số 8151/EVN-TCNS ngày 31/12/2021 của Tập đoàn

  • 11:12 - 06/01/2022
  • 216

Thực hiện văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19; văn bản số 11011/BYT-KCB ngày 28/12/2021 về xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện của Bộ Y tế và văn bản số 8151/EVN-TCNS ngày 31/12/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn giám sát dịch tễ và xét nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung, như sau:

        - Nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 8151/EVN-TCNS ngày 31/12/2021 của Tập đoàn hoặc thực hiện theo văn bản hướng dẫn của địa phương.

        - Riêng các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo hướng dẫn tại văn bản số 8818/SYT-NVY ngày 25/11/2021 của Sở y tế TP.HCM về việc tổ chức xét nghiệm trong cơ sở lao động.

        - Giao các đơn vị chủ động lập kế hoạch và tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2 cho CBCNV theo đúng hướng dẫn trên tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị và tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung trên đây./.

Văn bản đính kèm:

8151EVN. 31.12.21 Giám sát và xét nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

8818_syt-nvy.HD xét nghiệm

 

Đánh giá bài viết
- - Ban TCNS EVNSPC

Bài viết liên quan