Lĩnh vực hoạt động

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG NGÀY MỘT TỐT HƠN

  • 11:30 - 07/01/2022
  • 271

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, những năm qua, Công ty Điện lực Bến Tre đã đẩy mạnh số hóa, áp dụng công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; từng bước xây dựng môi trường số và cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến công khai, minh bạch; giúp khách hàng dễ giám sát, dễ thực hiện. Hiện nay, Công ty Điện lực Bến Tre cũng đã thực hiện số hóa toàn bộ quá trình nghiệp vụ kinh doanh, hồ sơ khách hàng; cung cấp các dịch vụ điện bằng phương thức điện tử đạt gần 100%, dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,98%, giao dịch qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt gần 60,5%, tỉ lệ lập hóa đơn điện tử đạt 100% và tỉ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt gần 100%. Đồng thời thiết lập nhiều kênh để khách hàng tương tác với ngành Điện như App/Zalo chăm sóc khách hàng, website chăm sóc khách hàng...

 

Đánh giá bài viết
PC Bến Tre - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan