An toàn & Tiết kiệm điện

Kéo giảm sự cố lưới điện và tai nạn điện

  • 09:56 - 11/01/2022
  • 326

Năm qua, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện kế hoạch an toàn điện, số vụ sự cố lưới điện và tai nạn điện giảm so với năm 2020. Công tác đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện để thực hiện tiêu chí điện nông thôn, xóa điện kế cụm đã được ngành điện và các địa phương tích cực quan tâm thực hiện.

Nhân viên Điện lực TP Cao Lãnh tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ sự cố lưới điện cao áp 22kV, giảm 7 vụ (giảm 46,2%) so với năm 2020; xảy ra 11 vụ tai nạn điện, làm chết 11 người và bị thương 2 người, so với năm 2020 số vụ tai nạn điện giảm 6 vụ (giảm 64,7%), số người chết giảm 2 người và số người bị thương giảm 3 người.

Để thực hiện phát triển lưới điện theo tiêu chí điện nông thôn, xóa điện kế cụm, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Đồng Tháp (PC Đồng Tháp) ứng vốn ngân sách tỉnh 50% với tổng số tiền 74 tỷ đồng và 50% kinh phí còn lại do Tổng công ty Điện lực miền Nam đối ứng trong 3 năm (2020-2022). Năm 2021, ngân sách tỉnh ứng vốn dự kiến là 25 tỷ đồng để đầu tư phát triển công trình lưới điện nông thôn. Bên cạnh đó, Công ty cũng tranh thủ các nguồn vốn của ngành và vay nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện trung thế, đảm bảo độ tin cậy cấp điện, giảm sự cố lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải. UBND huyện, thành phố cũng tích cực bố trí ngân sách huyện để thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình lưới điện hạ thế bức xúc theo tiêu chí điện nông thôn.

Như vậy, bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh ứng (25 tỷ đồng), nguồn vốn ngành điện, vốn vay (149 tỷ đồng) và ngân sách địa phương (10,8 tỷ đồng) năm 2021 đã thực hiện đầu tư xây dựng mới 73km và cải tạo, sửa chữa 123km đường dây trung thế 22kV; xây dựng mới 103km và cải tạo, sửa chữa 183km đường dây hạ thế; xóa 261 điện kế cụm, lưới điện mất an toàn và cấp điện cho 17.000 hộ dân.

Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch giao, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công tác an toàn điện nhằm kéo giảm sự cố lưới điện cao áp và tai nạn điện; triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn ngân sách tỉnh tạm ứng cho Công ty Điện lực Đồng Tháp kết hợp với nguồn vốn đối ứng của ngành điện để đầu tư cải tạo, phát triển điện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành xóa điện kế cụm không an toàn; phối hợp quản lý hoạt động điện lực, hành lang an toàn lưới điện và an toàn sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Thanh Nam - PC Đồng Tháp
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan