Lĩnh vực hoạt động

CHUYỂN ĐỔI SỐ, GÓC NHÌN TỪ HẠ TẦNG MẠNG TRUYỀN DẪN

  • 22:05 - 10/02/2022
  • 289

Trong những năm gần đây, Công ty Điện lực Vĩnh Long không ngừng nghiên cứu, ứng dụng CNTT, áp dụng hiệu quả các ứng dụng chương trình các lĩnh vực: HRMS (hệ thống Quản lý nguồn nhân lực), PMIS (Hệ thống quản lý kỹ thuật), ERP (Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp), CMIS (Hệ thống thông tin quản lý khách hàng dùng điện), EVNHES (Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm), OMS (Quản lý vận hành lưới điện, IMIS (Hệ thống quản lý đầu tư xây dựng), DOFFICE (hệ thống Văn phòng số Digital – Office)… Đây được xem là phần lõi (core) của ngành điện về lưu trữ, bảo mật và xử lý thông tin mang lại nhiều lợi ích, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ tốt nhất.

Để xây dựng lộ trình chuyển đổi số, Công ty đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng mạng cáp quang mới, nâng cấp, thay thế các thiết bị lỗi thời, tự động hóa lưới điện. Trong đó, xây dựng hạ tầng mạng diện rộng (WAN), hạ tầng mạng LAN, nâng cấp kênh truyền cáp quang tốc độ từ 1 đến 10Gbps và kết nối đến các đơn vị trực thuộc; Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng để đảm bảo an toàn thông tin, tính bảo mật ngăn chặn và đối phó với sự xâm nhập trái phép của mạng, đồng thời bảo vệ các tài sản kỹ thuật và tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số giúp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD tại đơn vị.

Đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng mạng thì hệ thống Scada vận hành điều khiển tất cả các TBA 110kV và các thiết bị (REC và LBS) trên lưới điện 22kV bằng đường truyền cáp quang F8, ADSS, OPGW, kết nối 3G; nâng cao tính bảo mật, khả năng quản lý tập trung, truy cập tốc độ cao giúp đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Hình ảnh: Phòng thiết bị truyền dẫn PCVL

Sự quyết tâm của Lãnh đạo Công ty Điện lực Vĩnh Long và toàn thể CBCNV trong “chuyển đổi nhận thức” và “đẩy mạnh chuyển đổi số” đã đưa đơn vị thành doanh nghiệp số, tạo ra giá trị gia tăng mới cho doanh nghiệp cũng như cho khách hàng; đồng thời mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đây là yếu tố then chốt trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới, quyết định đến thành công và sự phát triển bền vững của Công ty.

Với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng, Công ty Điện lực Vĩnh Long được Hội Truyền thông số Việt Nam chứng nhận “Đơn vị đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam” năm 2020./.

 

Mỹ Thu - PC Vĩnh Long
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan