Tin tức & truyền thông

EVN SPC triển khai văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 31/01/2022 của Tập đoàn

  • 14:58 - 11/02/2022
  • 272

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Căn cứ văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 31/01/2022 của Tập đoàn về việctriển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế,đồng thời để triển khai các mục tiêu và định hướng thực hiện Chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn,linh hoạt và hiệu quả” ban hành tại Nghị quyết số 531/NQ-HĐTV ngày 17/11/2021 của Hội đồng thành viên, Tổng công ty hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (dịch bệnh) ,như sau:

1.Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện có dịch, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

2.Căn cứ các nội dung hoạt động và biện pháp phòng,chống dịch tại Phụ lục đính kèm, các đơn vị triển khai cụ thể để thực hiện công tác phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe CBCNV, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp mắc dịch bệnh.

3.Tăng cường thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho CBCNV, đảm bảo hết Quý II năm 2022 hoàn thành tiêm vắc xin phòng dịch bệnh mũi nhắc lại cho CBCNV. Tổng công tyyêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.Văn bản này thay thế cho văn bản số 9927/EVN SPC-TCNS ngày04/11/2021 của Tổng công ty về việc triển khai văn bản số 6722/EVN-TCNS ngày 01/11/2021 của EVN và chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong EVNSPC./.

Văn bản 829/EVN SPC-TCNS đính kèm TẠI ĐÂY

Văn bản 218/QD--BYT TẠI ĐÂY

- - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan