Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác đầu tư xây dựng từ ứng dụng triệt để phần mềm IMIS

  • 16:01 - 18/02/2022
  • 1021

Phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng - Investment Management Information System (IMIS) là một hệ thống quản lý thông tin tích hợp được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao nhiệm vụ cho EVNICT chủ trì thiết kế, xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, được triển khai cho tất cả các đơn vị thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và chất lượng dự án đầu tư xây dựng.

Đến nay, IMIS đang áp dụng tại Cơ quan EVN SPC, 30 đơn vị thành viên cấp 3 và đang tiếp tục được mở rộng đến trên 200 đơn vị cấp 4. Sau thời gian triển khai, phần mềm này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý và mang lại lợi ích kinh tế đáng kể giúp các cấp Lãnh đạo EVN SPC, Lãnh đạo đơn vị thành viên kiểm tra, giám sát tiến độ một cách chặt chẽ và kịp thời cập nhật các thông tin điều hành, chỉ đạo. Đồng thời hỗ trợ cán bộ quản lý dự án dễ dàng theo dõi, xử lý các công việc một cách hiệu quả.

IMIS đã thay đổi cục diện toàn bộ phương thức quản lý tại các Ban quản lý dự án trong EVN SPC. Trước đây, việc quản lý dự án chủ yếu được thực hiện bán thủ công, nay toàn bộ công tác này đã được số hóa, thực hiện một cách chuyên nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, phần mềm mang lại hiệu quả kinh tế lớn khi hỗ trợ các đơn vị của EVN chấm điểm đánh giá, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công, nâng cao chất lượng dự án đầu tư xây dựng, tạo tiền đề cho tiết kiệm chi phí sửa chữa, thay thế, cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành sau này. 

Giao diện IMIS

 

Phần mềm IMIS cung cấp các chức năng, công cụ quản lý, theo dõi, xử lý các công việc trong dự án một cách tổng thể toàn bộ vòng đời của dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư, cho phép kết nối, tích hợp các dữ liệu liên quan công tác đấu thầu, văn bản, hồ sơ tương ứng trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án. Cung cấp các số liệu tổng hợp cô đọng theo từng giai đoạn thực hiện giúp cho các cấp lãnh đạo có các góc nhìn tổng quan về tình hình thực hiện các dự án; Nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công: Cung cấp các giải pháp và chức năng quản lý hình ảnh giám sát trong giai đoạn thi công nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện của Nhà thầu; cung cấp các ứng dụng giám sát cho các thiết bị di động, nâng cao tính chính xác của dữ liệu trong quá trình giám sát thi công, đáp ứng mục tiêu quản lý, đánh giá các nhà thầu đã và đang thực hiện các dự án là cơ sở để xét các gói thầu thực hiện trong tương lai; giúp giảm tối thiểu các rủi ro trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho các dự án; Tổng hợp dữ liệu thống nhất từ đơn vị quản lý dự án đến cấp Tổng công ty.

Mô hình tổng thể của IMIS

 

Hiện nay, phần mềm đã được EVN hoàn thành nâng cấp phiên bản IMIS Version 2.0 với nhiều chức năng, công nghệ mới bám sát xu hướng công nghệ tiên tiến phù hợp quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong công tác đầu tư xây dựng, một số điểm mới bao gồm:

Những tính năng mới của IMIS

 

Đặc biệt trong giai đoạn thi công, phần mềm cung cấp các giải pháp đột phá như giám sát thi công theo từng loại công trình, kho dữ liệu nhà thầu tập trung, hay công tác phê duyệt tài liệu thiết kế nhằm nâng cao chất lượng thi công cũng như giảm thiểu chi phí cũng như rủi ro của các công trình xây dựng; Là công cụ quản lý áp dụng thống nhất công tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành thông qua việc ứng dụng CNTT, giúp lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị, các phòng, ban chuyên môn, kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo, điều hành và giám sát tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, đồng thời cập nhật các thông tin lãnh đạo các đơn vị đôn đốc tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả điều hành, hiệu của đầu tư các công trình, dự án.

Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngày càng là yếu tố quyết định cho việc phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt trong thời điểm đất nước tham gia hội nhập nhiều nền kinh tế mạnh của khu vực và thế giới. Với điện năng, là loại mặt hàng đặc biệt gắn với toàn bộ hoạt động xã hội, để nâng cao chất lượng cung cấp điện, đảm bảo nguồn năng lượng ổn định và dồi dào cho đất nước, việc nâng cao chất lượng các công trình trong quá trình đầu tư xây dựng được coi là một trong những yếu tố quan trọng và tiên quyết. Đến nay, sau thời gian ứng dụng phần mềm IMIS vào công tác quản lý dự án, EVN SPC đã chuyển đổi số công tác quản lý Đầu tư xây dựng, đáp ứng các nghiệp vụ quản lý dự án đảm bảo triển khai xây dựng dự án đúng tiến độ và chất lượng của các dự án trọng điểm được EVN giao. Hiệu quả mang lại của phần mềm đã và đang đóng góp rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án trong toàn EVN SPC.

Với những quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng, cùng với chiến lược đúng đắn của Lãnh đạo EVN SPC, tin tưởng rằng quá trình chuyển đổi số lĩnh vực ĐTXD của EVN SPC sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả trong đầu tư xây dựng đáp ứng mục tiêu về hiệu quả kinh tế bằng việc tối ưu hóa chi phí và hiệu quả xã hội bằng việc đem lại các dự án thi công chất lượng, an toàn cho con người và đất nước trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Lê Thành Nhân - Ban CNTT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan