Lĩnh vực hoạt động

Công ty Điện lực Cà Mau triển khai chuyển đổi số lĩnh vực kỹ thuật 2022

  • 09:08 - 15/03/2022
  • 479

Nhận thấy năm 2022 là năm trọng tâm để thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuyển đổi số, Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) đã sớm lập kế hoạch thực hiện các nội dung chính để chuẩn bị cho mục tiêu lớn phía trước: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu của phần mềm PMIS; Áp dụng quy trình sửa chữa bảo dưỡng theo phương pháp CBM (Sửa chữa bảo dưỡng theo điều kiện vận hành của thiết bị) và ứng dụng Dashboard ngoài hiện trường.

Nhân viên Thí nghiệm điện miền Nam đang chuẩn đoán cáp ngầm 22kV thuộc trạm 110kV Cà Mau – Hạng mục SCBD theo CBM

 

Cụ thể Công ty đã trang bị 28 máy tính bảng cho các đơn vị quản lý vận hành trong việc kiểm tra hiện trường và nhập dữ liệu vào phần mềm PMIS, đến tháng 3/2022 sẽ hoàn tất thêm 48 máy đến toàn bộ các phòng, đội quản lý vận hành tại các Điện lực trực thuộc để đảm bảo trong công tác kiểm tra lưới điện; Phối hợp Công ty Thí nghiệm điện miền Nam thực hiện CBM toàn bộ các trạm 110kV và đường dây 110kV (so với 2 trạm 110kV đã triển khai thí điểm năm 2021); Phối hợp Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam thực hiện 1448 trạm biến áp và 4288 thiết bị trung thế (Khối lượng thực hiện 30% tổng số thiết bị đang vận hành trên lưới).

Dự kiến khối lượng CBM lưới 110kV sẽ hoàn thành trong quý II/2022 và trung thế sẽ hoàn thành trong quý IV/2022. Phần cơ sở dữ liệu của phầm mềm PMIS hiện tại đã nhập liệu hoàn tất cấp điện áp 110kV và 22kV, dữ liệu lưới hạ thế sẽ hoàn thành vào tháng 6/2022.

Như vậy sau khi triển khai đủ các nội dung công tác chuyển đổi số lĩnh vực kỹ thuật, PC Cà Mau sẽ hạn chế được thời gian cắt điện trong việc sửa chữa bảo dưỡng cho các năm tiếp theo góp phần đảm bảo, ổn định độ tin cậy, tiết kiệm thời gian và nhân lực trong việc kiểm tra và quản lý lưới điện cấp điện áp 110kV cũng như 22kV./.

Lê Triệu - PC Cà Mau
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan