Tin tức & truyền thông

“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” tại Công ty Điện lực Bình Phước

  • 13:20 - 13/04/2022
  • 275

Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) chủ động kết hợp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thực hiện chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới theo chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cung ứng điện phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Theo đó, trên tinh thần này, PC Bình Phước quyết liệt tập trung mọi nguồn lực, đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao với 03 nhiệm vụ lớn bao gồm thích ứng an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị; linh hoạt và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và nâng cao năng suất lao động...

Hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Điện thương phẩm duy trì được mức tăng trưởng tốt, năm 2021 đạt là 2.739,71 triệu kWh, đạt 100,10% so với KH (2.737 triệu kWh), giá trị tuyệt đối vượt so với kế hoạch là 2,7 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng so với 2020 là 9,58%. So với kế hoạch giao, chỉ số thời gian mất điện trung bình của hệ thống (SAIDI) là 1.589,12 phút, giảm 0,06% (giảm 0,88 phút); chỉ số tần suất mất điện thoáng qua trung bình của hệ thống (MAIFI) là 6,42 lần, giảm 11,4% (giảm 0,83 lần); chỉ số tần suất mất điện trung bình của hệ thống (SAIFI) là 7,42 lần, giảm 1,33% (giảm 0,1 lần).

Đưa vào vận hành hơn 481 công trình điện trung áp với trung bình 2,8 ngày/công trình, thời gian giải quyết giảm 0,11 ngày/công trình so với năm 2020, đồng thời giải quyết 14.443/14.443 khách hàng mua điện hạ áp, đạt 100% thời gian theo quy định; Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 96,49%, vượt kế hoạch giao 1,49% (kế hoạch giao ≥ 95%), tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 97,13 %, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,89%, tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 54,84%, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/ App/Zalo... đạt 62,9%.

Lãnh đạo PCBP trao tặng giấy cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021

 

Nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhiều chuyên đề như: Cấp điện cho các xã vùng sâu; các chương trình tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; Đảm bảo cung cấp điện mùa khô, mùa mưa bão năm 2021; Nâng cao công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng; Các sự kiện như Giờ Trái Đất, Chương trình Tri ân khách hàng năm 2021; Giới thiệu 12 dịch vụ điện trực tuyến; Thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt… Tổ chức 02 buổi hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về sử dụng điện năm 2021 ở huyện Phú Riềng và Bù Gia Mập. Tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông cho 40 CBCNV làm trực tiếp công tác truyền thông.

Tăng cường truyền thông về các công tác phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch tại các địa phương, thực hiện giảm giá bán điện hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho khách hàng với tổng số tiền 32,42 tỷ đồng. Đảm bảo cung cấp điện cho 105 cơ sở, các điểm cách ly tập trung,16 cơ sở y tế, bệnh viện điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 38 cơ sở lưu trú du lịch.

 

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền nam và Công ty Điện lực Bình Phước Thăm bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nuôi tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

 

Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2022 được dự báo là năm tiếp tục khó khăn, tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng và diễn biến vô cùng phức tạp, điều đó đồng nghĩa với việc nền kinh tế thế giới và Việt Nam luôn trong điều kiện khó dự đoán. Nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn thách thức đó, PCBP đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” đảm bảo thích ứng mọi hoàn cảnh có thể xảy ra với cách điều hành quyết liệt nhưng linh hoạt đảm bảo mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước, phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2022. Mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của PC Bình Phước như sau:

1. Điện thương phẩm: Ước thực hiện 3.045,6 triệu kWh, tăng 11,17% so với năm 2021.

2. Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện: Phấn đấu thực hiện giảm 0,02% ÷ 0,03%, kể cả lưới điện 110kV so với kế hoạch Tổng công ty giao.

3. Tiết kiệm điện: phấn đấu đạt từ 1,5% đến 2,1% điện thương phẩm.

4. Giá bán điện bình quân: Phấn đấu thực hiện trên mức EVN SPC giao.

5. Phấn đấu tăng từ 9% đến 10 % năng suất lao động so với năm 2021.

6. Thanh xử lý 100% số nợ SXKD điện quá hạn, phải thu, khó đòi.

7. Phấn đấu đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện Tổng công ty giao.

8. Doanh thu bán điện đạt 100%, trong năm không còn hóa đơn tồn thu.

9. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và mức độ hài lòng khách hàng tăng cao hơn so với năm 2021.

10. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt chỉ tiêu giảm vi phạm HLATLĐCA.

11. Kiên quyết không để xảy ra tai nạn lao động do vi phạm quy trình, quy định về an toàn.

12. Phấn đấu đạt trên 03 sáng kiến, 02 cải cách hành chính.

13. Hoàn thành các công trình ĐTXD và SCL trong năm (trong đó SCL phấn đấu hoàn tất trong quý II/2022).

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Công ty, là năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 nhưng là năm đầu tiên hồi phục sau đại dịch Covid-19. Với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, PC Bình Phước tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó tăng trưởng GDP là 7-7,5% và tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”; vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới.

Với chức năng, nhiệm vụ chính trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, PC Bình Phước dự kiến sẽ tiếp tục phải vượt qua hàng loạt các khó khăn, thử thách trong thời gian tới. Tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước và đời sống nhân dân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phòng chống dịch Covid- 19; Đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án theo đúng tiến độ được duyệt; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và đảm bảo an toàn lao động; Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty./.

Lê Xuân Mỹ Hạnh - PC Bình Phước
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan