Về chúng tôi

Điện nông thôn Bạc Liêu sau 25 năm nhìn lại

  • 13:27 - 13/04/2022
  • 191

Khi mới tái lập tỉnh Bạc Liêu, Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) chỉ quản lý 220 km đường dây trung áp, 337 km đường dây hạ áp, 454 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 33.320 kVA, tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh rất thấp đạt 7,5%, riêng số hộ dân nông thôn có điện đạt 3,94%. Hệ thống lưới điện không đồng bộ và chỉ tập trung phần lớn tại trung tâm thị xã và các trung tâm huyện, trong nông thôn dường như chỉ có "đèn dầu".

 

Với sứ mệnh “Điện đi trước một bước”, điện gắn liền với phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, cũng là mong mỏi của mọi người dân. Để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt, lao động, sản xuất, học tập... đưa điện về nông thôn không chỉ là vấn đề cấp thiết, cần sự tập trung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà còn là trăn trở của lãnh đạo PC Bạc Liêu trong lịch sử 25 năm xây dựng và phát triển.

Với nguồn kinh phí còn hạn chế, với vai trò người lãnh đạo, phải rất khó khăn trong tính toán, cân đối, bố trí hài hòa giữa đầu tư mới, đưa điện về vùng sâu, vùng xa và giữa cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chưa đồng bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn phục vụ các nhu cầu chính trị, văn hóa, xã hội.

Công nhân Công ty Điện lực Bạc Liêu đang thi công kéo dây điện về nông thôn

 

Từ năm 1997 - 2001, Công ty đã thực hiện đầu tư điện khí hóa nông thôn đưa điện về trung tâm các xã trong tỉnh đạt 100%, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh đạt 50,76%, số hộ dân nông thôn có điện đạt 28,36%. Từ năm 2002 đến nay đã tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện đầu tư mở rộng lưới điện đến các vùng sâu, vùng,…kết quả đạt được đường dây trung áp tăng hơn 12 lần, đường dây hạ áp tăng hơn 11 lần, dung lượng trạm biến áp (TBA) tăng hơn 23 lần, tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh đạt 99,67%, số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,53%, đó là kết quả của một quá trình đoàn kết, phấn đấu của toàn thể CNVCLĐ PC Bạc Liêu.

Ngoài nguồn vốn ngành điện, Công ty đã tận dụng nguồn vốn vay từ các quỹ tín dụng, vay thương mại, vốn ứng tỉnh,... để thực hiện đầu tư các công trình trọng điểm như:

- Các công trình điện khí hóa nông thôn thực hiện giai đoạn 1997-2001, đã xây dựng 608,08 km đường dây trung áp, 119,78 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 11.435,5 kVA, với tổng mức đầu tư 59,2 tỷ đồng.

- Dự án năng lượng nông thôn Việt Nam khu vực miền Nam vay vốn WB, thực hiện đầu tư giai đoạn 2002-2005: bao gồm 561,3 km đường dây trung áp, 832,2 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 12.870 kVA, tổng mức đầu tư 127,58 tỷ đồng.

- Dự án điện khí hóa nông thôn miền Nam vay vốn AFD, thực hiện đầu tư giai đoạn 2002-2006: bao gồm 417,7 km đường dây trung áp, 726,4 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 10.165 kVA, tổng mức đầu tư 89,89 tỷ đồng.

- Dư án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Bạc Liêu, thực hiện đầu tư giai đoạn 2010-2011: bao gồm 88,76 km đường dây trung áp, 264,3 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 3.410 kVA, với tổng mức đầu tư 88,166 tỷ đồng.

- Đầu tư cấp điện cho các cụm tuyến dân cư nông thôn tỉnh Bạc Liêu theo chủ trương ứng vốn ngân sách tỉnh không tính lãi để thực hiện đầu tư 14 tuyến năm 2011, 16 tuyến năm 2016: bao gồm 22,77 km đường dây trung áp, 40,45 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 817,5 kVA, với tổng mức đầu tư 12,9 tỷ đồng.

- Đầu tư cấp điện cho khu vực vùng lõm (ngoài dự án 2081) các tuyến dân cư chưa có điện trên tỉnh Bạc Liêu thực hiện 2017-2018: bao gồm 45,6 km đường dây trung áp, 68,4 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 4.612,5 kVA, với tổng mức đầu tư 56,4 tỷ đồng.

- Đầu tư cấp điện cho khu vực vùng lõm (ngoài dự án 2081) các tuyến dân cư chưa có điện trên tỉnh Bạc Liêu, thực hiện vay vốn ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh để thực hiện 2019-2020: bao gồm 37,85 km đường dây trung áp, 55,2 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 3.750 kVA, tổng mức đầu tư 43,67 tỷ đồng...

Lắp đặt điện vào nhà khách hàng

 

Công ty đã tranh thủ mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được giao, hơn 1.273 tỷ đồng đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hệ thống lưới điện ngày càng được mở rộng và hoàn thiện với 2.851 km đường dây trung áp, 3.948 km đường dây hạ áp và 5.571 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 794,2 MVA. Việc phủ kín lưới điện và đưa điện về vùng sâu, vùng xa đã tạo ra một diện mạo mới cho vùng nông thôn tỉnh nhà. Có điện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; Điện đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và góp phần hoàn thành chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Những thành tựu to lớn mà PC Bạc Liêu đạt được trong 25 năm qua, trước hết là nhờ sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để đầu tư thích đáng cho phát triển ngành Điện với mục tiêu phát triển điện phải đi trước một bước để phục vụ yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; sự chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh Bạc Liêu, cùng sự phối hợp và hỗ trợ của các sở, ban ngành địa phương, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể CNVC-LĐ Công ty; sự phấn khởi của nhân dân khi đón nhận dòng điện lưới Quốc gia phục vụ cho sản xuất, điện sinh hoạt; sự đồng tình ủng hộ mặt bằng thi công các công trình điện do ngành điện đầu tư để Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Đó chính là động lực mà Công ty không quản khó khăn, vất vả để đảm bảo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Huỳnh Văn Biết - PC Bạc Liêu
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan