Về chúng tôi

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ

  • 15:59 - 04/04/2022
  • 232

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai kính báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Điện lực miền Nam để công bố các nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (Phụ lục II, Biểu số 2: Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hằng năm đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt) theo Phụ lục đính kèm.

Xem file TẠI ĐÂY

Xem công bố thông tin Doanh nghiệp EVN SPC  TẠI ĐÂY

 

 

Phòng TCNS - PC Đồng Nai
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan