An toàn & Tiết kiệm điện

Tổng công ty Điện lực miền Nam hướng đến "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022"

  • 13:21 - 13/04/2022
  • 341

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 được phát động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã có phương án cụ thể để triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tích cực hưởng ứng sự kiện.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, với nhiều hình thức phù hợp với từng ngành nghề trong xã hội, nhưng mục đích cuối cùng xã hội muốn hướng tới đó là “An toàn, không xảy ra tai nạn lao động, rủi ro cháy nổ”. Nắm bắt được mục đích và ý nghĩa đó, EVNSPC đã triển khai những nội dung thích ứng với điều kiện sản xuất tại đơn vị, nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả nhất.

Với mục tiêu: Thúc đẩy công tác phối hợp giữa Công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động triển khai các chương trình cụ thể nhằm cải thiện điều kiện làm việc; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ; Quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn PCCC tại nơi làm việc để ngăn ngừa TNLĐ, ngăn ngừa sự cố lưới điện, sự cố cháy nổ, là những gì mà EVNSPC hướng đến lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ của Trung ương dự kiến được tổ chức vào ngày 28/4/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

An toàn lao động là vấn đề ngành điện luôn quan tâm hàng đầu

 

Tại các đơn vị thành viên, EVNSPC yêu cầu tổ chức lễ phát động toàn thể CBCNV trong toàn đơn vị hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Thực hiện treo các băng rôn, pa nô, áp phích trực quan về ATVSLĐ ở văn phòng, nhà xưởng. Phối hợp với Công đoàn, phát động toàn thể CBCNV thi đua đảm bảo ATVSLĐ-PCCN trong năm 2022, tổ chức cho các Điện lực, Tổ/Đội sản xuất, Phân xưởng... đăng ký cơ sở đảm bảo ATVSLĐ, không xảy ra tai nạn lao động, sự cố lưới điện, sự cố cháy nổ. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người lao động trong đơn vị bị tai nạn lao động, người lao động bị bệnh nghề nghiệp. Phân công cán bộ lãnh đạo, cán bộ an toàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động tại hiện trường làm việc của các đơn vị công tác và các đơn vị cơ sở. Thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện các điểm mất an toàn, lãnh đạo các cấp phải có trách nhiệm đề ra các biện pháp để loại trừ ngay. Khi phát hiện các lỗi vi phạm cần xử lý nghiêm khắc, tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị.

Muốn thực hiện có hiệu quả các công việc đề ra, các đơn vị phải thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ để chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện các hoạt động nhằm tích cực hưởng ứng sự kiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho từng thành viên trong BCĐ để thực hiện có hiệu quả công việc được giao. Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 phù hợp với điều kiện, yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, sát với cơ sở trực tiếp sản xuất, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của người lao động và các đoàn thể.

Chú trọng tập trung vào các nội dung như: Lập kế hoạch và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Chương trình công tác an toàn lao động năm 2022 và Kế hoạch công tác PCCC&CNCH năm 2022 của EVNSPC. Tổ chức thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho đối tượng có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp. Tổ chức cho người lao động ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc trong các phân xưởng, đội, nhà máy, tổ sản xuất. Thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị. Tăng cường các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ.

Với công tác an toàn trên hệ thống lưới điện: Thực hiện công tác nhận diện mối nguy, đánh giá và quản lý nguy cơ rủi ro khi làm việc trên lưới điện, đảm bảo an toàn lao động, an toàn PCCC tại nơi làm việc và phổ biến, hướng dẫn đến toàn thể CBCNV trong đơn vị nắm rõ để phòng tránh TNLĐ, sự cố cháy nổ theo Quy định nhận diện mối nguy, đánh giá và quản lý rủi ro trong EVNSPC. Huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; Huấn luyện, sát hạch định kỳ về ATVSLĐ, an toàn điện cho người sử dụng lao động, người quản lý, người làm công tác an toàn và người lao động. Rà soát trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân khi thực hiện công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại; trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Ngoài an toàn lao động khi tiếp xúc với lưới điện, vận hành phương tiện cũng phải đảm bảo đúng quy trình, quy định

 

Thực hiện kiểm định, kiểm tra, bảo dưỡng dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thiết bị thông gió, hút bụi, hơi khí độc, trang bị bổ sung phương tiện PCCC... Tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động theo hướng dẫn của EVNSPC. Tổng kết, đánh giá khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị có thể tổ chức các hoạt động khác như: Tổ chức hội thi, viết bài về đề tài hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022. Tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về ATVSLĐ, phổ biến các quy định pháp luật về ATVSLĐ, chính sách cho người lao động. Tham gia các hoạt động hướng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 do Ban Chỉ đạo địa phương tổ chức.

Thực hiện tốt các nội dung trên, tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 do EVNSPC phát động sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, đem lại sự an toàn cao nhất cho đội ngũ người lao động đang ngày đêm “giữ cho dòng điện không bao giờ tắt”./.

Quốc Quỳnh - Ban AT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan