Lĩnh vực hoạt động

EVNSPC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG NĂM 2022

  • 13:43 - 18/05/2022
  • 303

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, tại Thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Công nghệ thông tin (CNTT), Viễn thông dùng riêng (VTDR) năm 2022. Trong năm 2022, EVNSPC xác định và đề ra kế hoạch đảm bảo vận hành ổn định, an toàn thông suốt đối với tất cả hệ thống CNTT, VTDR và TĐH; Phát huy vai trò tham mưu, tư vấn cho các cấp Lãnh đạo EVN SPC trong ứng dụng viễn thông dùng riêng, CNTT nâng cao năng lực quản trị điều hành, đưa ra lộ trình triển khai các phần mềm và hệ thống lõi CNTT đúng thời điểm, đạt hiệu suất trong toàn EVN SPC, tiến hành đánh giá vai trò của cách mạng 4.0 và chuyển đổi số trong các hoạt động của EVN SPC. Đặc biệt năm 2022 với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” đồng thời là năm về đích của kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022, nhiệm vụ của Tổng công ty phải nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành cung cấp và SXKD theo lộ trình đẩy mạnh khoa học công nghệ hướng đến doanh nghiệp điện tử.

 

Đài PTTH Kiên Giang - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan