Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC triển khai Camera AI giám sát tiến độ công trình qua hình ảnh

 • 08:30 - 01/06/2022
 • 220

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hằng năm đều triển khai thực hiện một khối lượng và giá trị rất lớn về đầu tư xây dựng để phát triển nguồn đện, lưới điện tại 21 tỉnh/thành phố phía Nam, các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm thường kéo dài qua nhiều giai đoạn và nhiều năm từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, quản lý các đơn vị tư vấn, nhà cung cấp, đến giai đoạn nghiệm thu, quyết toán công trình. Mặc dù đã được áp dụng một số chương trình về Quản lý tiến độ dự án đầu tư, Quản lý cấp phát vật tư..vv tuy nhiên các khâu công việc còn thiếu kết nối, dữ liệu còn khai thác qua nhiều chương trình. Các báo cáo được thực hiện theo đủ các loại hình, biểu mẫu khác nhau, làm cho việc tổng hợp báo cáo phục vụ Ban Lãnh đạo các cấp chỉ đạo điều hành mất nhiều thời gian, công sức.

Nhằm khắc phục, hạn chế thực trạng công tác theo dõi tiến độ dự án và báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trong toàn Tổng công ty, đồng thời khai thác tiềm năng sẵn có về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cùng nguồn nhân lực đã có nhiều kinh nghiệm đang làm công tác đầu tư xây dựng và triển khai đúng định hướng ứng dụng phần mềm lõi IMIS 2.0 dùng chung của EVN, EVN SPC đã phối hợp Công ty Viễn thông điện lực và CNTT (EVNICT) tổ chức đào tạo, chuyển giao và đưa vào sử dụng “Module Giám sát giai đoạn thi công qua hình ảnh” cho tất cả các đơn vị thành viên của EVN SPC.

 • Mục tiêu của Module giám sát giai đoạn thi công qua hình ảnh
 • Giám sát thực hiện công trình qua hình ảnh
 • Hiển thị các hình ảnh trên nền bản đồ theo từng công đoạn thi công
 • Quản lý nhật ký thi công điện tử
 • Kết nối với hệ thống Đầu tư xây dựng dùng chung
 • Cung cấp các công cụ để cập nhật dữ liệu và quản lý công việc.
Mô hình cơ sở dữ liệu Module giám sát giai đoạn thi công bằng hình ảnh

Quy định cập nhật dữ liệu

 • Hình ảnh khi chụp yêu cầu phải bật GPS
 • Tại mỗi giai đoạn thi công chuyển bước, cập nhật đủ số ảnh theo quy định.
 • Qua đó, bộ phận giám sát được giao nhiệm vụ phải có mặt thường xuyên tại hiện trường để giám sát quá trình thi công của nhà thầu, thực hiện các nghiệp vụ giám sát chất lượng cũng như kiểm tra vật liệu thiết bị được sử dụng, biện pháp thi công, an toàn, bảo vệ môi trường. Hàng tuần, các bộ phận giám sát có trách nhiệm báo cáo tiến độ, chất lượng thi công công trình bằng việc chụp và cập nhật hình ảnh các hạng mục thi công (móng, cột, đường dây, tiếp địa…) theo tiến độ thực tế thi công qua hình ảnh, với các yêu cầu theo quy định bao gồm: Thể hiện thời gian, tọa độ GPS và các nội dung về kết cấu, tên hạng mục, tên xuất tuyến, tên công trình và các biên bản nghiệm thu công việc theo từng giai đoạn.
Chức năng quản lý giám sát hình ảnh các giai đoạn thi công

Về tổ chức cơ sở dữ liệu của hệ thống và yêu cầu trang thiết bị:

 • Dữ liệu hình ảnh giám sát công trình được quản lý đồng bộ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của EVN SPC và tổ chức theo địa bàn tỉnh\thành phố, loại hình công trình với mục tiêu đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý thông tin, giám sát tiến độ thi công công trình xây dựng một cách hiệu quả, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các các cấp Lãnh đạo và cán bộ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng.
 • Về trang thiết bị phục vụ công tác, sử dụng các thiết bị thông minh, máy tính bảng, smartphone có kết nối 3G-4G cho cán bộ tư vấn, giám sát phục vụ chụp ảnh và cập nhật tại hiện trường.

Với việc đưa Module giám sát thi công bằng hình ảnh vào sử dụng sẽ giúp Tổng công ty và các đơn vị thành viên nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý giám sát tiến độ thi công và chất lượng công trình, đồng thời hỗ trợ cho Lãnh đạo các cấp cùng bộ phận quản lý dự án, tư vấn, giám sát thi công thuận lợi trong quản lý chuyên môn nghiệp vụ hàng ngày, góp phần hoàn thành chủ đề trọng tâm về Chuyển đổi số và ứng dụng AI của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra trong năm 2022.

Lê Thành Nhân - Ban CNTT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan