Về chúng tôi

Nổi niềm người công nhân điện

  • 08:34 - 02/06/2022
  • 204

Anh ơi “bình” chảy dầu rồi

Duy tu bảo dưỡng, không thôi mất tiền

Mùa này mưa bão, triền miên

Trụ nghiêng, bình nổ, lại phiền đến dân

Anh người “ngành điện” dân cần

Chăm lo kỹ thuật, góp phần dựng xây

Anh em ngành điện chung tay

Thực hành 5S, mới hay mới tài

Cơ quan sạch sẽ, đổi thay

Sàng lọc, sắp xếp, chung tay góp phần

Săn sóc, phục vụ, ân cần!

Khách hàng số 1, cực thân chẳng nề

Kỹ thuật, giao tiếp, yêu nghề

Đam mê, học hỏi, tay nghề nâng cao

Dân cần cứ gọi, em nào sá chi

Ngày đêm điện chạy rầm rì

Khi cần về điện thì em đến liền.

 

Ngô Hồ Thanh Thủy - PC Sóc Trăng
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan