Về chúng tôi

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP - Báo cáo tài chính năm 2021

  • 11:29 - 03/06/2022
  • 136

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP - Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất 

Xem Báo cáo tài chính EVN SPC năm 2021 TẠI ĐÂY

Xem công bố thông tin doanh nghiệp EVN SPC hàng năm TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
- - Ban TCKT EVNSPC

Bài viết liên quan