Tin tức & truyền thông

Ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện

  • 08:23 - 06/06/2022
  • 133

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), vừa tổ chức ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện năm 2022. Đồng chủ trì buổi lễ gồm có ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC và ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT.

 

Hiện tại có 20 dự án trạm biến áp 220kV xây dựng mới, 03 dự án nâng công suất được EVNNPT triển khai trên địa bàn do EVNSPC quản lý. Việc ký kết thỏa thuận giữa hai bên nhằm thực hiện đồng bộ tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải và phân phối. Tại buổi lễ, các bên cam kết bằng tất cả mọi khả năng nguồn lực và vật lực sẵn có, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối theo thỏa thuận đã ký kết.

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC và ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT đồng chủ trì buổi lễ ký kết

 

Dưới đây là trích lược một số nội dung về quyền và trách nhiệm mà hai bên đã ký kết:

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia: Hàng năm rà soát danh mục dự án, tiến độ phối hợp đầu tư các dự án lưới điện truyền tải đồng bộ với lưới điện phân phối, để phối hợp ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng với EVNSPC. Khi nhận được đề nghị của EVNSPC tổ chức ký thỏa thuận đấu nối theo Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương về Quy định hệ thống truyền tải, với ranh giới đầu tư và quản lý vận hành.

Tổ chức thực hiện các dự án lưới điện truyền tải, phân phối trong trạm 220kV-500kV do mình quản lý, đảm bảo tiến độ được hai bên thống nhất đồng bộ với các dự án lưới điện phân phối do EVNSPC đầu tư. Thông báo bằng văn bản về các vướng mắc trong công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), thỏa thuận tuyến để đề nghị EVNSPC hỗ trợ. Phê duyệt phương án tổ chức thi công, hoặc có văn bản yêu cầu đơn vị quản lý vận hành, phê duyệt phương án thi công khi EVNSPC có nhu cầu, tạo điều kiện để EVNSPC triển khai thực hiện đầu tư dự án đảm bảo tiến độ.

Ông Đoàn Đức Hưng - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC phát biểu tại buổi lễ ký kết

 

Với Tổng công ty Điện lực miền Nam: Hàng năm cung cấp cho EVNNPT về tình hình phát triển phụ tải trên địa bàn quản lý, kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối, danh mục dự án 110kV, 22kV dự kiến đấu nối vào lưới điện do EVNNPT quản lý. Thông báo nhu cầu đấu nối, nâng công suất máy biến áp 110kV trong trạm 220-500kV do EVNNPT quản lý, để EVNNPT chuẩn bị phần công việc liên quan. Về thủ tục đấu nối, để các bên thống nhất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016.

Ngoài ra, EVNSPC cũng thông báo cho EVNNPT biết tình hình thỏa thuận đấu nối với khách hàng sử dụng lưới điện phân phối, đấu nối ở cấp điện áp 110kV, cũng như khách hàng sở hữu tổ máy phát điện thỏa thuận đấu nối vào lưới điện trung áp. Tổ chức thực hiện các dự án lưới điện phân phối do EVNSPC quản lý, đảm bảo tiến độ được hai bên thống nhất đồng bộ với các dự án lưới điện truyền tải do EVNNPT thực hiện. Phối hợp hỗ trợ EVNNPT trong công tác bồi thường GPMB, cắt điện thi công các dự án lưới điện truyền tải trên phạm vi địa bàn của mình quản lý.

 

Ông Trương Hữu Thành – Phó TGĐ EVNNPT, Kiêm GĐ SPMB phát biểu tại lễ ký kết

 

Định kỳ cập nhật, cung cấp thông tin về quy mô, vị trí, tiến độ đấu nối các nguồn điện, năng lượng tái tạo do EVNSPC thỏa thuận đấu nối vào lưới 110kV để EVNNPT đánh giá, nhận định kịp thời về khả năng ảnh hưởng đối với lưới truyền tải. Đây là cơ sở để EVNNPT đề xuất kế hoạch vận hành, tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải phù hợp, cũng như đề xuất về quy hoạch nhằm giảm quá tải lưới điện và cũng là để cung cấp thông tin về khả năng tải lưới điện truyền tải cho EVNSPC nắm bắt.

 

Hai bên thống nhất quyền và tránh nhiệm chung như sau:

Định kỳ hàng năm hai bên xây dựng danh mục, tiến độ các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối, trong đó có kế hoạch đầu tư trong những năm tiếp theo, báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trước ngày 31/10. Căn Kế hoạch năm của EVN giao trong thời hạn 15 ngày, hai bên ký sửa đổi, bổ sung danh mục, tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối.

Hai bên hoàn thành việc ký kết phối hợp đầu tư các dự án lưới điện truyền tải đồng bộ với lưới điện phân phối

 

Đối với các dự án lưới điện phân phối và truyền tải có chung hành lang tuyến, các bên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm trong quá trình đầu tư, vận hành. Dựa vào thực tế, trong quá trình thực hiện các dự án, cũng như tình hình phát triển phụ tải khu vực, hai bên xem xét điều chỉnh tiến độ những dự án quan trọng cho phù hợp, hoặc giãn tiến độ đầu tư các công trình chưa thực sự cần thiết, báo cáo xin ý kiến EVN để cùng thực hiện./.

Đánh giá bài viết
Thành Trung - Ban KH EVNSPC

Bài viết liên quan