Tin tức & truyền thông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam năm 2022

  • 08:59 - 29/08/2022
  • 451

Vào lúc 8h00 ngày 15/06/2022 tại Hội trường 1 (lầu 1)- Trung tâm Hội nghị số 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, tp Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tại Đại hội, thay mặt công ty Chủ tịch HĐQT Công ty SHP Ông Huỳnh Minh Hải đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, theo đó năm 2021 SHP thực hiện tổng sản lượng điện 647,567 triệu kWh tăng 79,07 triệu Kwh (tương ứng tăng 13,9% so với kế hoạch) do tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ chứa cao hơn lưu lượng nước trung bình của các năm trước. Sản lượng năm 2021. Đồng thời giá bán điện thực hiện cao hơn kế hoạch 2021 gần 3%. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 265,133 tỷ đồng đạt 151,68% kế hoạch (kế hoạch 174,801 tỷ đồng).

Trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan vẫn diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị đánh giá năm 2022 vẫn tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với Công ty với quyết tâm cao và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo lợi ích cổ đông, nhà đầu tư, công ty đã xây dựng kế hoạch trên tinh thần quyết tâm cao để đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông cụ thể:

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2022

Tổng sản lượng (Triệu kWh)

618,680

Tổng doanh thu (Tỷ đồng)

628,889

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)

256.923

Cổ tức

20% bằng tiền mặt

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Đại hội Cổ đông diễn ra khá sôi nổi, các cổ đông tham gia thảo luận sôi nổi một số vấn đề liên quan đến các hoạt động công ty trong thời gian tới, đồng thời Đại hội cũng biểu quyết về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát SHP nhiệm kỳ V (2022-2027).

    Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027)

Đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp và đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết cao.

Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính - Ban KSNB EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan