Lĩnh vực hoạt động

LỚP NHẬN THỨC VỀ CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA EVNSPC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN

  • 10:35 - 20/07/2022
  • 300

Công ty Điện lực Long An vừa tổ chức lớp đào tạo “ Nhận thức về chiến lực chuyển đổi số trong EVN SPC”, lớp học do Trung tâm Tư vấn và Phát triển Điện lực miền Nam cùng phối hợp thực hiện. Mục đích của khóa đào tạo nhằm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cập nhật thêm các kiến thức và các kỹ năng về chuyển đổi số cho CBCNV.

Tham dự lớp học có 56 học viên là Lãnh đạo và nhân viên trực tiếp làm công việc liên quan đến chuyển đổi số tại các Phòng/Ban/Đội Công ty và các Điện lực trực thuộc. Các học viên sẽ được các giảng viên giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, mô hình và lộ trình chuyển đổi số và các khuyến nghị trong công tác triển khai chuyển đổi số tại Công ty và các Điện lực.


 

Ông Vương Hữu Ngọc - giảng viên giới thiệu về chương trình lớp học

 

Xác định chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức; chuyển đổi số là trách nhiệm của các cấp Lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong toàn PC Long An để thực hiện mục tiêu “Công ty Điện lực Long An hướng đến là một doanh nghiệp số”, trong đó lấy khách hàng/người sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch; vận hành hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin tin cậy với công nghệ tự động hoá hiện đại; kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, tự động hóa các quy trình nội bộ và cộng tác với khách hàng/đối tác; vận hành thích ứng với nền kinh tế số trong giai đoạn mới.

 

CBCNV Công ty Điện lực Long An tham dự lớp Nhận thức về chiến lược chuyển đổi số của EVN SPC

 

Thông qua chương trình đào tạo, Công ty Điện lực Long An mong muốn CBCNV hiểu rõ hơn về thực tế, nội dung cốt lõi về chuyển đổi số trong EVN, EVN SPC nói chung và Công ty Điện lực Long An nói riêng. Giúp CBCNV nắm vững các giải pháp, nội dung, lộ trình chuyển đổi số sẽ được triển khai trong ngành điện; qua đó hiểu rõ những công việc mà Công ty và các Điện lực sẽ thực hiện để công tác chuyển đổi số tại Công ty và Đơn vị thực hiện đạt hiệu quả, đảm bảo theo đúng nội dung, lộ trình, nhiệm vụ chuyển đổi số Tổng công ty giao; góp phần hoàn thành mục tiêu chung của EVN phát triển ngang tầm với ngành điện các nước trong khu vực và thế giới.

Cuối khóa học, các học viên sẽ tham gia làm bài trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trực tuyến để đánh giá chất lượng khóa đào tạo, cũng như nhận thức về chuyển đổi số của các học viên./.

Phạm Thị Thanh Thảo - PC Long An
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan