Tin tức & truyền thông

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII

  • 14:59 - 02/08/2022
  • 129

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã chức “Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Được sự đồng ý và giúp đỡ từ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Công ty Điện lực An Giang đã tổ chức 01 điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại hội trường Công ty cho toàn thể 157 đảng viên trong đảng bộ tham gia đợt học tập này.

 

Hình ảnh đảng viên tham dự hội nghị

 

Trong 2 ngày, các đảng viên tham dự hội nghị đã được nghe quán triệt các nội dung: Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực để đưa nước ta phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường cũng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hình ảnh đảng viên tham dự hội nghị

 

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, hội nghị đã kết thúc tốt đẹp, các đảng viên đã được tiếp thu, quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.

Đánh giá bài viết
Lê Thị Tâm Nhân - PC An Giang

Bài viết liên quan