Về chúng tôi

Phổ biến tài liệu VHDN Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  • 11:33 - 26/07/2022
  • 632

Thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 15/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Tổng công ty phổ biến nội dung Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến toàn thể CBCNV trong đơn vị được biết và thực hiện.

Xem Tài liệu VHDN EVN TẠI ĐÂY

Quyết định 1056/QĐ-EVN ban hành Tài liệu VHDN trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xem TẠI ĐÂY

 

EVN - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan