Về chúng tôi

Công bố thông tin Doanh nghiệp nhà nước theo điểm e khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

  • 11:33 - 01/08/2022
  • 115

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệpđể công bố các nội dung quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (Phụ lục II, Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2022)

File TẠI ĐÂY

Xem công bố thông tin doanh nghiệp EVN SPC TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
- - Ban TCNS EVNSPC

Bài viết liên quan