Tin tức & truyền thông

EVNSPC công nhận ý tưởng cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

  • 10:31 - 08/08/2022
  • 380

Vừa qua, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Công Hầu – Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng CCHC để cùng nhau xem xét, đánh giá các ý tưởng đề xuất của các đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo CCHC EVNSPC đã nhận được 10 đề tài, ý tưởng của các đơn vị gửi về. Nhìn chung các ý tưởng đa dạng, mang tính mới, đưa vào áp dụng khả thi, giải quyết công việc giảm được thời gian, nhân lực cũng như chí phí trong SXKD trong EVNSPC.

Nhóm tác giả trình bày Ý tưởng CCHC của mình trước Hội đồng xét duyệt

 

Ý tưởng “Giải pháp tự tạo file thông báo tiền điện cung cấp cho khách hàng” do nhóm tác giả của Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC (TTCSKH) chủ đạo thực hiện, đã được Hội đồng CCHC EVNSPC đánh giá cao bởi ý tưởng có tính mới, cải tiến quá trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhân lực. Giải pháp cải tiến việc cung cấp thông tin chính xác đến khách hàng về thời hạn thanh toán, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí. Đáp ứng kịp thời trong việc thanh toán tiền điện, cũng như mục tiêu nâng cao quản trị doanh nghiệp, cải tiến doanh nghiệp, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành SXKD trong toàn EVNSPC.

Trước khi đưa ra xét duyệt TTCSKH EVNSPC đã áp dụng thử và đem lại hiệu quả rất cao trong công tác dịch vụ khách hàng, góp phần tích cực vào lộ trình chuyển đổ số của EVNSPC. Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCHC EVNSPC đã kết luận công nhận ý tưởng của TTCSKH đề xuất.

Ý tưởng “Cập nhật thông tin, phiên bản các phần mềm đang sử dụng trên máy tính qua máy chủ WSUS”, của nhóm tác giả phòng VTCNTT - Công ty Điện lực Bình Phước. được đánh giá cao bởi đây là giải pháp giúp cho người quản trị (admin) dễ dàng nhận biết các phần mềm, phiên bản phần mềm đang sử dụng trên các máy tính trạm. Qua đó, phát hiện kịp thời các lổ hỏng, bảo mật và cập nhật bản vá kịp thời nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng CNTT.

Ý tưởng “Cải tiến công tác đối soát và quản lý chi phí mua điện các nhà máy mua điện từ thị trường điện của EVNSPC”, của nhóm tác giả Ban KD EVNSPC có tính mới, xây dựng thêm modul công tác đối soát và quản lý chi phí mua điện các nhà máy mua điện từ thị trường điện của EVNSPC tích hợp vào phần mềm Thị trường điện. Giải pháp này cải tiến từ thủ công sang xây dựng phần mềm nên thao tác dễ dàng, kiểm soát hồ sơ thanh toán tránh sai sót, thuận tiện theo dõi và truy xuất dữ liệu nhanh chóng khi có yêu cầu báo cáo của lãnh đạo, lưu trữ trên hệ thống điện tử phù hợp với công tác chuyển đổi số theo chủ trương của EVN.

Ý tưởng “Cải tiến việc lập lịch công tác tuần đối với các lịch công tác tuần của Tập đoàn có Tổng công ty tham dự”, của nhóm tác giả Văn phòng EVNSPC cũng đã được công nhận bởi tính khả thi, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất trong các mặt công việc, tạo môi trường làm việc khoa học, ứng dụng CNTT hiệu quả trong các mặt công tác, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị.

Ý tưởng “Thiết lập Công cụ khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của CBCNV đối với môi trường công việc”, của nhóm tác giả Ban VTCNTT EVNSPC. Đây là ý tưởng có tính mới, khả thi và tiết kiệm chi phí, hiệu quả công cụ khảo sát, đánh giá trực tuyến. Sự hài lòng của CBCNV sẽ giúp cho các Ban Lãnh đạo các cấp, quản lý đánh giá được phần nào mức độ thoả mãn của CBCNV với công việc, môi trường công việc hiện tại của đơn vị. Tạo kênh kết nối nhanh chóng giữa CBCNV với bộ phận quản trị Văn phòng để cải tiến nhanh chóng các điều kiện làm việc ngày càng hiệu quả. Thúc đẩy gây dựng văn hoá doanh nghiệp trong tổ chức, gia tăng tính kết nối giữa Lãnh đạo và CBCNV.

Như vậy trong 10 hồ sơ đăng ký CCHC, Hội đồng CCHC EVNSPC đã thống nhất, thông qua bằng cách bổ phiếu tán thành, kết quả có 5 ý tưởng đã đạt trên 50% số phiếu, và được thống nhất công nhận đạt yêu cầu, đủ điều kiện công nhận.

Sau khi có quyết định công nhận chính thức, các ý tưởng trên sẽ triển khai áp dụng rộng rãi trong toàn EVNSPC, để dịch vụ khách hàng, công tác quản trị trong sản xuất kinh doanh ngày càng hoàn hảo, đáp ứng dịch vụ tốt nhất về điện trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam./.

Kim Yên - Ban PC EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan