Lĩnh vực hoạt động

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

  • 10:58 - 16/08/2022
  • 166

Tự động hóa lưới điện, phát triển lưới điện thông minh là một yêu cầu cấp thiết trong việc quản lý và vận hành hệ thống điện hiện nay, nhằm tăng cường sự linh hoạt trong vận hành, nâng cao độ tin cậy và là nền tảng để thực hiện mục tiêu “Đổi mới – Sáng tạo – Chuyên nghiệp - Hiệu quả"  và "Phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn” theo định hướng của Tổng công ty Điện lực miền Nam

Trong những năm gần đây, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã nổ lực triển khai các giải pháp để thực hiện Đề án “Hoàn thiện, nâng cấp tự động hóa lưới điện tại Công ty Điện lực Sóc Trăng”. Trong năm 2021, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã triển khai mua sắm thiết bị, kết nối 03 máy cắt đường dây (recloser/RC) và 32 dao cắt tải (load break switch/LBS) về hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (hệ thống SCADA), nâng tổng số thiết bị RC và LBS được kết nối lên 68 thiết bị, chiếm tỷ lệ 28,2% tổng số RC/LBS có đủ điều kiện kết nối SCADA trên lưới điện 22kV. Dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ tiếp tục kết nối tất cả các RC/LBS có đủ điều kiện kết nối SCADA còn lại trên lưới điện vào hệ thống SCADA với số lượng 24 RC và 46 LBS, nâng tổng số RCS/LBS được kết nối lên 138 thiết bị, chiếm tỷ lệ 57,2% tổng số RCS/LBS trên lưới điện. Bên cạnh đó, trong các năm 2019 và 2021, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã mua sắm lắp đặt 47 bộ chỉ báo sự cố lắp đặt trên lưới 22kV, sử dụng sim 4G để kết nối và gửi tin nhắn báo sự cố về Trung tâm điều khiển – Điều độ Công ty Điện lực Sóc Trăng.

 

Trung tâm điều khiển – Điều độ Công ty Điện lực Sóc Trăng

Năm 2022, Công ty Điện lực Sóc Trăng thực hiện chuyển 09/09 trạm biến áp 110kV/22kV trên tỉnh Sóc Trăng sang mô hình trạm không người trực vận hành, công tác giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu vận hành trạm biến áp 110kV/22kV được thực hiện từ Trung tâm điều khiển – Điều độ Công ty Điện lực Sóc Trăng qua hệ thống SCADA tập trung của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Điều độ viên - Giám sát trạm biến áp 110kV/ 22kV vận hành không người trực

Trong giai đoạn 2023-2025, Công ty Điện lực Sóc Trăng tiếp tục mua sắm RC/LBS để thay thế toàn bộ các RC/LBS không có giao thức kết nối vào hệ thống SCADA còn lại trên lưới điện. Song song đó triển khai xây dựng lưới điện thông minh theo “Dự án phát triển lưới điện thông minh" của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Việc áp dụng tự động hóa mang lại nhiều hiệu quả trong quản lý và vận hành hệ thống điện, nhanh chóng phát hiện, phân đoạn đường dây bị sự cố, khoanh vùng và tự động chuyển nguồn cấp điện lại cho các khu vực ngoài vùng sự cố, giảm thời gian xử lý sự cố lưới điện, cũng như giảm được nguồn nhân lực thực hiện thao tác các thiết bị để chuyển tải khi cắt điện. Ngoài ra, thu thập và giám sát được các thông số vận hành theo thời gian thực, từ đó tối ưu hóa phương thức vận hành lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điệnvận hành lưới điện kinh tế, hiệu quả./.

Đánh giá bài viết
Xuân Nguyên - Phòng Điều độ PCST - PC Sóc Trăng

Bài viết liên quan