An toàn & Tiết kiệm điện

Còn 5.661 vị trí có mức độ rủi ro trên lưới điện cần phải xử lý để loại trừ

  • 18:13 - 15/09/2022
  • 143

Sáu tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đảm bảo đúng kế hoạch. Trong đó chú ý  nhất là công tác huấn luyện ATVSLĐ, kiểm tra khắc phục những vị trí có mức độ rủi ro cao, đảm bảo an toàn toàn diện cho người lao động.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực như công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cáo áp… cũng được EVNSPC triển khai tích cực, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công việc đề ra.

Triển khai thực hiện “Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022”

EVNSPC đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch hưởng ứng nội dung trên, đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể. Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người lao động (NLĐ) trong việc thực hiện ATVSLĐ, phát động CBCNV thi đua đảm bảo ATVSLĐ - PCCN trong năm 2022.

Tổ chức thăm hỏi, động viên NLĐ làm việc tại các đơn vị cơ sở trực thuộc và gia đình NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Huấn luyện định kỳ công tác ATVSLĐ, an toàn điện cho NLĐ, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

 

Quản lý và phong trào quần chúng về ATVSLĐ

Thành lập lại Hội đồng ATVSLĐ từ EVNSPC đến các đơn vị thành viên theo Luật ATVSLĐ, đối với các đơn vị không có Phòng An toàn, hoặc đơn vị phụ trợ… đã được bố trí 01 cán bộ làm công tác an toàn. Các Điện lực/Đội/Phân xưởng/Trung tâm thí nghiệm điện/Xí nghiệp Dịch vụ… bố trí ít nhất 01 Kỹ sư/Cán bộ an toàn, đồng thời EVNSPC có mạng lưới ATVSV khá mạnh với số lượng 1.722 người.

Đối với phong trào thi đua về ATVSLĐ, EVNSPC ban hành chính sách ATVSLĐ “Đảm bảo an toàn lao động, vì Người lao động là vốn quý nhất”; ban hành “Sổ tay An toàn lao động”;  tổ chức sinh hoạt trực tuyến với người lao động tại các đơn vị cấp 4, đóng tại vùng sâu vùng xa.

Công tác huấn luyện ATVSLĐ

Căn cứ Chương trình công tác an toàn lao động năm 2022 của EVNSPC, các đơn vị phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ ATVSLĐ. Đến hết tháng 06/2022, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện, sát hạch ATVSLĐ cho 6.558 NLĐ, gồm: Nhóm 1: 277 người, Nhóm 2: 07 người, Nhóm 3: 3.504 người, Nhóm 4: 2051 người, Nhóm 5: 06 người và Nhóm 6: 713 người. Đối với nhóm 3 là công nhân lao động trực tiếp, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện, sát hạch an toàn điện cho 9.403 NLĐ, trong đó đối tượng phải cấp thẻ an toàn điện là 8.737 người, còn lại 666 người không cấp thẻ an toàn điện.

Công tác huấn luyện sát hạch đào tạo thực hiện theo quy định của EVN

Công tác triển khai, thực hiện quản lý, đánh giá rủi ro về ATVSLĐ

Trên toàn hệ thống lưới điện EVNSPC quản lý, đã thống kê 5.661 vị trí có mức độ rủi ro cao/rất cao trên lưới điện cần phải xử lý để loại trừ, giảm thiểu rủi ro cho người lao động, các đơn vị đã xử lý 4.361 vị trí, còn lại 1.300 vị trí sẻ xử lý dứt điển trong năm 2022.

Từ những cập nhật trên, EVNSPC chỉ đạo các đơn vị triển khai, phổ biến cho người lao động nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và thực hiện biện pháp an toàn phòng tránh tai nạn trước khi thực hiện công việc, kể cả các công việc treo/tháo công tơ, kiểm định/thí nghiệm thiết bị điện, các công việc xây lắp, trồng trụ…

Kiểm tra sát hạch sau khi được huấn luyện về an toàn điện

 

Công tác thống kê, báo cáo về ATVSLĐ

Trên cơ sở Đề án “Mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, thiết bị dụng cụ an toàn và thi công cho Người lao động trong EVNSPC giai đoạn 2020-2022”. Các Công ty Điện lực thành viên đã hoàn tất mua sắm, trang bị bổ sung phương tiện, dụng cụ an toàn - thi công phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện theo quy định.

Hiện tại EVNSPC đang quản lý 2.862 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, năm 2022 đến hạn kiểm định là 2.802 thiết bị. Hết quý II/2022, EVNSPC đã thực hiện kiểm định đúng thời hạn các thiết bị này, đơn vị có chức năng kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định, hồ sơ, lý lịch thiết bị, biên bản kiểm định các thiết bị được lưu giữ tại đơn vị theo quy định.

Công tác kiểm tra, tự kiểm tra

EVNSPC đã tham gia tất cả các đoàn kiểm tra của EVN Cục An toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Qua kiểm tra, EVNSPC ghi nhận các thiếu sót, tồn tại về công tác an toàn và hướng dẫn đơn vị khắc phục.

Tại các Công ty Điện lực, đã thực hiện 1.780 lượt kiểm tra an toàn lao động tại hiện trường, phát hiện 81 vi phạm. Thực hiện 1.052 lượt kiểm tra công tác quản lý ATVSLĐ tại các đơn vị cơ sở, phát hiện 152 tồn tại. Định kỳ hàng tháng/quý các đơn vị thông báo kết quả kiểm tra để tổ chức chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ, kiểm điểm/xử lý các tập thể/cá nhân có vi phạm về ATLĐ tại hiện trường làm việc để ngăn ngừa vi phạm tái diễn.

Sinh hoạt an toàn định kỳ theo hình thức trực tuyến đến tạn các Tổ điện trực thuộc đơn vị cấp 4

 

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác an toàn

Hiện nay, EVNSPC đã lập kế hoạch và triển khai giải pháp tích hợp Sổ nhật ký vận hành (NKVH) giấy vào Sổ NKVH điện tử trên phần mềm PMIS. EVNSPC cũng tiếp tục thực hiện chuyển đổi số Quy trình an toàn điện theo kế hoạch đã được EVN phê duyệt trong năm 2022.

Triển khai chương trình xây dựng chữ ký số và hoàn thiện module Giám sát an toàn của Phần mềm Quản lý an toàn để chuyển sang thực hiện PCT/LCT điện tử. Xây dựng, áp dụng thí điểm đề tài nghiên cứu khoa học của EVN về tiêu chuẩn ISO 45001, văn hóa an toàn (VHAT) tại Công ty Điện lực Kiên Giang và tổ chức góp ý tiêu chí đánh giá VHAT do EVN xây dựng.

Nhìn chung, được sự quan tâm của lãnh đạo EVNSPC, công tác ATVSLĐ đã đi vào nề nếp, tạo những thói quen tích cực để người lao động thực hiện nghiêm. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, trực quan sinh động bằng hình ảnh, dần hình thành nét VHAT riêng của ngành điện và đi vào đời sống CNVC./.

Quốc Quỳnh - Ban AT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan