Về chúng tôi

Hướng dẫn nhận diện thương hiệu ngành điện trên xe chuyên dụng

  • 13:38 - 19/08/2022
  • 760

 

Triển khai thực hiện Đề án 45, Tổng công ty Điện lưc miền Nam (EVNSPC) đã thống nhất việc nhận diện thương hiệu Ngành điện trong việc trang bị và bố trí móc, giá đỡ chuyên chở dụng cụ, đồ nghề, vật tư thiết bị (VTTB) đối với các xe chuyên dụng được trang bị theo Đề án khi các đơn vị tiếp nhận phương tiện sử dụng.

Đề án 45 tức là Quyết định 45 ngày 27/3/2020 của Hội đồng thành viên EVNSPC về “Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, thiết bị – dụng cụ an toàn và thi công cho Người lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Nam giai đoạn 2020 –2022”. Để thực hiện tốt đề án này, EVNSPC đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc dán logo, hình ảnh đơn vị trên các phương tiện chuyên trở và phục vụ thi công lưới điện.

 

Cụ thể, về nhận diện thương hiệu Ngành điện, EVNSPC hướng dẫn các Đơn vị thực hiện dán logo nhận diện thương hiệu Ngành trên các xe chuyên dụng theo Đề án 45 được quy định tại I.6, I, B, Phần V đối với xe nâng người làm việc trên cao và 4, II.5, B, Phần V đối với xe sửa chữa lưới điện phân phối của đề án và mục 4 của Văn bản số 3013/EVN SPC-AT.

 

Do Đề án 45 được phê duyệt và ban hành vào ngày 27/3/2020, trước thời điểm EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN theo Quyết định số 972/QĐ-EVN ngày  29/7/2021. Do đó, để phù hợp với quy định của EVN các đơn vị cần hiệu chỉnh thay thế nội dung logo nhận diện thương hiệu Ngành, dán cân đối 02 bên cửa xe nâng người làm việc trên cao và xe sửa chữa lưới điện phân phối quy định tại I.6, I, B phần V của Đề án 45 đúng theo quy định “Cấu trúc thương hiệu rút gọn” (Cấu trúc thương hiệu của đơn vị trực thuộc, Công ty TNHH MTV được rút gọn, không bao gồm tên pháp lý đầy đủ của EVNSPC tại mục 1. “Nhãn hiệu kết hợp tên pháp lý (Bố cục dọc)”, 2.3,  2, Chương 2 của Hồ sơ nhận diện thương hiệu ban hành kèm theo Quyết định 972/QĐ-EVN, các nội dung khác về nhận diện thương hiệu như: Thông tin trên thùng xe sửa chữa điện, vị trí dán Logo Ngành, thông tin trên thùng xe sửa chữa điện... thì không đổi.

 

Về bố trí móc, giá đỡ chuyên chở VTTB trong thùng xe sửa chữa lưới điện phân phối, các đơn vị thực hiện bố trí móc, giá đỡ phía trong thùng xe sửa chữa lưới phân phối đúng theo quy định tại mục 4, II.5, B, Phần V của Đề án 45.

Đối với việc thực hiện nhận diện thương hiệu Ngành và bố trí móc, giá đỡ chuyên chở VTTB trong thùng xe sửa chữa lưới điện phân phối ngay sau khi tiếp nhận phương tiện.

EVNSPC sẽ phối hợp với đơn vị cung cấp hàng, làm việc với các Đơn vị thụ hưởng để thực hiện các nội dung này sao cho phù hợp với quy định pháp luật về đăng kiểm phương tiện trước khi đưa vào sử dụng, tránh trường hợp sai quy định dẫn đến khó khăn cho việc đăng kiểm/quá trình sử dụng phương tiện.

 

Đối với việc dán các thông tin cần thiết trên phương tiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ như: biển số hông, phía sau xe; thông tin Đơn vị sử dụng phương tiện ở cửa trước xe...cho các xe chuẩn bị trang cấp theo Đề án 45.

EVNSPC cũng yêu cầu đơn vị cung cấp hàng thực hiện đúng theo quy định pháp luật đối với thủ tục đăng kiểm phương tiện trước khi bàn giao xe cho các Đơn vị thụ hưởng./.

Nguyễn Hữu Trường Chinh - Ban AT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan