An toàn & Tiết kiệm điện

TRIỂN KHAI QUY CHẾ PHỐI HỢP BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN NGÀNH ĐIỆN TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  • 09:08 - 08/09/2022
  • 500

Thực hiện Quy chế phối hợp số 2502/QCPH-TCAN-EVN, ngày 26 tháng 6 năm 2015 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng cục An ninh Bộ Công an về việc Phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn Ngành điện; Thực hiện Quy chế phối hợp số 196/QCPH-CA-ĐL, ngày 14 tháng 09 năm 2016 giữa Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các Công ty Điện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn Ngành điện.

Ngày 30 tháng 08 năm 2022, tại Hội trường Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Truyền tải Điện 4, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà Máy Điện, Công ty TNHH Điện lực BOT Phú Mỹ 3, Công ty Năng lượng MÊKÔNG tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 196/QCPH-CA-ĐL, ngày 14 tháng 09 năm 2016 và Ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn Ngành điện giữa Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các Công ty Điện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

 

Lễ ký kết phối hợp giữa Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các Công ty Điện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Đến tham dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Truyền tải Điện 4, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà Máy Điện, Công ty TNHH Điện lực BOT Phú Mỹ 3, Công ty Năng lượng MÊKÔNG và các đơn vị trực thuộc của chín đơn vị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ giữa Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các Công ty Điện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua báo cáo và thảo luận của các đại biểu, Hội nghị thống nhất nhận xét đánh giá, trong thời gian qua, mặc dù tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp nhưng công tác phối hợp bảo vệ giữa Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các Công ty Điện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mang lại nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong công tác cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được thể hiện trên các mặt: như tình trạng xâm hại công trình điện, công tác an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy được bảo đảm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được giữ vững, công tác quản lý môi trường từng bước đi vào nề nếp…. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại như: nhiều trường hợp giả danh công nhân ngành Điện bán hàng hóa kém chất lượng gây thiệt hại cho người dân; tình hình vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn xảy ra.

Nhằm thiết lập cơ chế phối hợp chính thức giữa Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các Công ty Điện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tại Hội nghị lãnh đạo các đơn vị đã ký kết Quy chế phối hợp mới và thống nhất các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện quy chế tại các đơn vị trực thuộc và tổ chức tuyên truyền trong quần chúng Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác bảo vệ an toàn, an ninh cho ngành Điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Kết thúc hội nghị, Đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thay mặt lãnh đạo chín đơn vị tổng kết hội nghị và đề nghị các đơn vị, các cơ quan tham mưu triển khai thực hiện tốt quy chế và tổ chức sơ, tổng kết định kỳ theo quy định.

Nguyễn Văn Thành - Phòng Tổ chức Hành Chính - Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan