Lĩnh vực hoạt động

SỐ HÓA NHẬT KÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

  • 08:44 - 21/11/2022
  • 377

Theo lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) đã từng bước thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, trong đó đáng chú ý nhất là việc triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác đầu tư xây dựng. Đây được xem là một trong những mục tiêu rất quan trọng và là giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả trong đầu tư xây dựng. 

   Việc triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử (NKTCĐT và BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng (IMIS 2.0), trong tháng 6/2022, PC Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để thực hiện hướng dẫn đăng ký sim CA (chữ ký số) cho các đối tượng quản lý công trình, tư vấn giám sát thuộc Công ty quản lý. Trong năm 2022, đơn vị đã được hướng dẫn và triển khai đến tất cả đơn vị khi tham gia ký hợp đồng và được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng xây dựng. Việc ghi nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử sẽ được sử dụng làm căn cứ để nghiệm thu, hoàn công, thanh toán, quyết toán hợp đồng, lưu hồ sơ… theo đúng quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

PC Bình Dương tổ chức tập huấn phần mềm IMIS 2.0 cho các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công

 

Cán bộ giám sát thực hiện việc cập nhật hình ảnh giám sát trong biên bản nghiệm thu điện tử
Cán bộ giám sát thực hiện việc xác nhận chữ ký số trong nhật ký thi công điện tử trong ngày thi công

          Mặc dù thời gian đầu triển khai NKTCĐT và BBNTĐT PC Bình Dương gặp không ít khó khăn, trở ngại như cán bộ giám sát ghi chép nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu truyền thống bằng giấy từ trước đến nay khi thay đổi sang phương thức điện tử chưa thực hiện kịp thời với diễn biến tiến độ thi công, đơn vị nhà thầu thi công và tư vấn giám sát chưa phối hợp nhịp nhàng trong việc ghi BBNTĐT, cấu hình sim CA thường xuyên bị lỗi ký số … Để khắc phục tình trạng trên, phòng Quản lý đầu tư và Ban Quản lý dự án PC Bình Dương đã kịp thời thông tin với  Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin  qua hệ thống hỗ trợ người dùng JIRA của EVN theo địa chỉ http://jira.evn.com.vn/ nhằm hỗ trợ tối đa cho các đơn vị nhà thầu thi công và tư vấn giám sát.

         Với mục tiêu “100% ứng dụng nhật ký công trình điện tử và áp dụng chữ ký số trong công tác quản lý dự án”, tính đến hết tháng 08/2022 PC Bình Dương đã thực hiện 11/11 công trình mới khởi công áp dụng NKTCĐT và BBNTĐT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu cũng như lộ trình chuyển đổi số mà Tổng Công ty đã giao.

          Đến nay, việc triển khai NKTCĐT và BBNTĐT có áp dụng chữ ký số cho các công trình góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của các đơn vị quản lý dự án, xây dựng công trình theo hướng tích cực, hiện đại, tăng cường công khai minh bạch và hạn chế tình trạng hoàn thiện nhật ký, biên bản nghiệm thu sau thời điểm thi công... Thay vì cách ghi chép thủ công vào sổ nhật ký khi kết thúc ca làm việc, với NKTCĐT, nhà thầu có thể sử dụng smart phone ghi nhật ký thi công ở bất kỳ vị trí và chụp ảnh thi công để đính kèm vào nhật ký. Dữ liệu thu thập được sẽ được cập nhật vào hệ thống. Tư vấn giám sát, Ban QLDA có thể có ý kiến (đính kèm hình ảnh chụp tại công trường) hoặc ký nhật ký thi công mà Nhà thầu vừa tạo thông qua smartphone; mặt khác, thông qua hệ thống IMIS2.0, mà lãnh đạo PC Bình Dương có thể kiểm soát từ xa tình hình thi công xây dựng của các đơn vị để có chỉ đạo kịp thời

         Việc áp dụng ghi nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử là một bước chuyển đổi số trong công tác đầu tư xây dựng của Công ty nói riêng và ngành Điện nói chung. Với những quyết tâm của cán bộ công nhân viên cùng với chiến lược của Lãnh đạo Công ty, tin tưởng rằng quá trình chuyển đổi số lĩnh vực ĐTXD sẽ thành công, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả trong đầu tư xây dựng trong thời gian tới./.

Phạm Thùy Trang (P.QLĐT) - Hà Phong Phú (ĐL Bắc Tân Uyên) - PC Bình Dương
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan