Lĩnh vực hoạt động

APP ỨNG DỤNG HIỆN TRƯỜNG (UDHT) TRONG QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO ĐẾM

 • 09:22 - 23/11/2022
 • 1921

Với mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ do ngành điện cung cấp, đẩy mạnh quá trình thực hiện chuyển đổi số của EVNSPC trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam (SPCIT) đã xây dựng và từng bước hoàn thiện chương trình UDHT EVNSPC mở rộng app trên thiết bị di động.

Mục tiêu chương trình UDHT EVNSP  mang lại hỗ trợ ghi nhận và chuyển tải lệnh đóng cắt, kiểm tra hiện trường và khảo sát cấp mới và thi công dịch vụ điện, là một công cụ điện tử giúp hỗ trợ nhân viên ngành điện thực hiện các công tác như:

 1. Nhân viên thực hiện nhiệm vụ đóng cắt điện dùng thiết bị hiện trường để kiểm tra tình trạng thanh toán nợ tồn, thực hiện cắt điện và sinh phí đóng cắt về hệ thống CMIS nếu khách hàng chưa thanh toán nợ.

Hình 1: Giao diện thực hiện kiểm tra nợ và đóng cắt

 1. Nhân viên giám sát thực hiện công tác kiểm tra giá, số hộ sẽ dùng thiết bị hiện trường nhập thông tin kết quả kiểm tra và ghi nhận vào hệ thống.

Hình 2: Giao diện kiểm tra đơn giá – số hộ

 1. Nhân viên khảo sát thực hiện ghi nhận kết quả khảo sát, nhập thông tin khảo sát, dự toán vật tư ra bảng chiết tính. Nhân viên quản trị web sẽ thực hiện duyệt và lập phương án cấp điện.

Hình 3: Giao diện khảo sát cấp mới điện tử trên thiết bị di động

 1. Nhân viên thi công thực hiện ghi nhận kết quả thi công, nhập thông tin treo tháo thiết bị, lập biên bản treo tháo và hỗ trợ khách hàng ký hồ sơ điện tử trên thiết bị hiện trường.

Hình 4: Giao diện thi công dịch vụ điện tử trên thiết bị di động

Chức năng của các module mới được tích hợp vào: Website sử dụng cho quản trị thực hiện trên máy tính và mảng hiện trường thực hiện cài đặt apk cho người dùng trên thiết bị di động.

Chương trình UDHT EVNSPC có các chức năng giúp hỗ trợ cho công nhân điện tại hiện trường được những việc như:

 1. Tiếp nhận yêu cầu cấp điện mới điện tử
 2. Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ hợp đồng điện tử
 3. Thực hiện đóng cắt điện
 4. Khảo sát cấp mới điện tử
 5. Thi công gắn mới và thi công dịch vụ hợp đồng điện tử (Cấp mới, Thay đổi công suất, Di dời thiết bị, Thanh lý ký lại)
 6. Kiểm tra hiện trường (đơn giá, số hộ)
 7. Điều tra thông tin khách hàng liên hệ.

Ngoài ra, chương trình UDHT EVNSPC cũng hỗ trợ bộ phận quản lý kho thực hiện giao nhận vật tư – thiết bị, quyết toán vật tư – thiết bị cho người dùng thiết bị di động. Người dùng thiết bị di động sẽ thao tác tại hiện trường và cập nhật thông tin thi công, thông tin thiết bị sử dụng và ghi nhận thông tin vật tư đã sử dụng vào chương trình. Chương trình sẽ thống kê, báo cáo phục vụ công tác theo dõi quản lý một cách nhanh chóng, rõ ràng và chính xác.

Đây là một trong những giải pháp số hóa công tác đo đếm, thi công các dịch vụ điện tại hiện trường theo quy định. Một trong những chương trình do SPCIT  xây dựng và tiếp tục cải tiến chương trình UDHT EVNSPC ngày càng thân thiện và thao tác dễ dàng hơn nhằm hỗ trợ công tác tại các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng và chính xác, góp phần xây dựng ứng dụng công nghệ phục vụ công tác kinh doanh sản xuất nhằm tối ưu hóa thời gian, nâng cao hiệu suất lao động và chỉ tiêu dịch vụ chất lượng điện năng của toàn EVN SPC./.

Phan Thị Bích Huyên - SPCIT
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan