Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC: HOÀN THÀNH 97% CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QUẢN LÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN

  • 09:07 - 23/11/2022
  • 189

Theo lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành 97 % ứng dụng công nghệ số vào công tác đầu tư xây dựng trong đó: Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, hoàn thành (100%); Quản lý dự án (90%); Hồ sơ điện tử (100%); Ứng dụng các công nghệ mới trong khảo sát, thiết kế (100%) Đây được xem là 4 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số được EVN giao về giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả trong đầu tư xây dựng công trình.

Việc triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử (NKTCĐT và BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng (IMIS 2.0) đã triển khai đến 30 đơn vị thành viên ,tính đến tháng 10/2022, 100% hồ sơ công trình quản lý đưa vào điện tử, 100 % đơn vị đã triển khai áp dụng chính thức thông qua chữ ký số ghi trên nhật ký công việc và nghiệm thu điện tử 100%, những hồ sơ này để thực hiện nghiệm thu, thanh toán hợp đồng theo quy định pháp luật.

Cán bộ giám sát thi công tại Điện lực Bình Dương thực hiện việc xác nhận chữ ký số trong nhật ký thi công điện tử trong ngày thi công

Cụ thể tại PC Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để thực hiện hướng dẫn đăng ký sim CA (chữ ký số) cho các đối tượng quản lý công trình, tư vấn giám sát thuộc Công ty quản lý. Trong năm 2022, đơn vị đã được hướng dẫn và triển khai đến tất cả đơn vị khi tham gia ký hợp đồng và được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng xây dựng. Việc ghi nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử sẽ được sử dụng làm căn cứ để nghiệm thu, hoàn công, thanh toán, quyết toán hợp đồng, lưu hồ sơ… theo đúng quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ứng dụng hệ thống nhận dạng hình ảnh lưới điện truyền tải trực tiếp trên phần mềm IMIS tại Đồng Tháp

Đến nay, việc triển khai nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT ) và biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) có áp dụng chữ ký số cho các công trình góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của các đơn vị quản lý dự án, xây dựng công trình theo hướng tích cực, hiện đại, tăng cường công khai minh bạch và hạn chế tình trạng hoàn thiện nhật ký, biên bản nghiệm thu sau thời điểm thi công... Thay vì cách ghi chép thủ công vào sổ nhật ký khi kết thúc ca làm việc, với NKTCĐT, nhà thầu có thể sử dụng smart phone ghi nhật ký thi công ở bất kỳ vị trí và chụp ảnh thi công để đính kèm vào nhật ký. Dữ liệu thu thập được sẽ được cập nhật vào hệ thống. Tư vấn giám sát, Ban QLDA có thể có ý kiến (đính kèm hình ảnh chụp tại công trường) hoặc ký nhật ký thi công mà Nhà thầu vừa tạo thông qua smartphone; mặt khác, thông qua hệ thống IMIS2.0, mà lãnh đạo đơn vị có thể kiểm soát từ xa tình hình thi công xây dựng của các đơn vị để có chỉ đạo kịp thời

 Mặc dù thời gian đầu triển khai NKTCĐT và BBNTĐT EVN SPC gặp không ít khó khăn, trở ngại như cán bộ giám sát ghi chép nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu truyền thống bằng giấy từ trước đến nay khi thay đổi sang phương thức điện tử chưa thực hiện kịp thời với diễn biến tiến độ thi công, đơn vị nhà thầu thi công và tư vấn giám sát chưa phối hợp nhịp nhàng trong việc ghi BBNTĐT, cấu hình sim CA thường xuyên bị lỗi ký số. Để khắc phục tình trạng trên, EVN SPC đã triển khai nhiều giải pháp với các đối tác đầu tư công nghệ giúp chuẩn hóa số liệu chính xác, đầy đủ đảm bảo hồ sơ hoàn thành hồ sơ công trình trên phần mềm IMIS, ngoài ra để hỗ trợ xử lý kỹ thuật trên phần mềm IMIS kịp thời thông qua hệ thống hỗ trợ người dùng JIRA của EVN theo địa chỉ http://jira.evn.com.vn/ nhằm hỗ trợ tối đa cho các đơn vị nhà thầu thi công và tư vấn giám sát, đã kịp thời hoàn thiện các hồ sơ điện tử công trình. Đến này, 100% ứng dụng nhật ký công trình điện tử và áp dụng chữ ký số trong công tác quản lý dự án 100 %  hồ sơ công trình mới khởi công áp dụng NKTCĐT và BBNTĐT, đảm bảo hoàn thành, như vậy số hóa quản lý công trình xây dựng gần như đã về đích mục tiêu chuyển đổi số mà Tổng Công ty đã đề ra./.

- - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan