Lĩnh vực hoạt động

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

  • 09:26 - 23/11/2022
  • 458

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cộng với sự nỗ lực không ngừng của Lãnh đạo và người lao động Công ty Điện lực Cà Mau (PCCM), trong thời gian qua công tác an toàn thông tin (ATTT); công tác quản lý vận hành hệ thống mạng viễn thông dùng riêng (VTDR); vận hành các phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của PCCM đã vận hành an toàn tuyệt đối.

Bám vào chủ để năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, PCCM duy trì ổn định việc vận hành, khai thác sử dụng và đảm bảo cung cấp dữ liệu đầy đủ kịp thời vào các phần mềm hiện hành. Thực hiện báo cáo trực tuyến đúng hạn trên các phần mềm; Cập nhật số liệu đúng kỳ hạn, đúng mẫu, chính xác; Sử dụng đầy đủ các tính năng của các phần mềm dùng chung (PMDC) theo đúng yêu cầu của EVNSPC.

Trong mạng VTDR, PCCM thực hiện độ tin cậy hệ thống khả dụng của 01 thiết bị kết nối kênh truyền SCADA với thời gian downtime ≤ 5,256 giờ/năm, đạt 100%/99,94% so với kế hoạch giao. Sự cố nghiêm trọng giao ≤ 1; thực hiện 00; Sự cố nặng giao ≤ 1; thực hiện 00. Vận hành hệ thống mạng IT-OT ổn định; không có sự cố nặng, nhẹ; không gây gián đoạn kênh truyền. Do đó những tháng đầu năm 2022 PCCM không xảy ra sự cố về ATTT.

Ngoài ra, căn cứ nhiệm vụ được giao PCCM đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) và ứng dụng PMDC năm 2022 của EVN, EVNSPC vào công tác SXKD tại PCCM. Rà soát hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), VTDR, ATTT theo đúng lộ trình, kế hoạch EVNSPC.

Giải pháp cài đặt, truy suất dữ liệu Recloser và LBS từ xa thông qua kênh APN

Với hạng mục chuyển đổi số: Giải pháp cài đặt, truy suất dữ liệu Recloser và LBS từ xa thông qua kênh APN Công ty Điện lực Cà Mau đã đạt được mục tiêu: truy xuất nhanh thông tin chi tiết thiết bị 22kV như Recloser và LBS từ xa tại Phòng điều độ Công ty Điện lực Cà Mau. Cài đặt thông số thiết bị thông qua kênh APN ( Sử dụng đường truyền qua sim 4G của Viettel).

Bên cạnh đó PCCM đã triển khai đầy đủ các module phần mềm; thực hiện công tác báo cáo trực tuyến đúng hạn trên các phần mềm; cập nhật số liệu đúng kỳ hạn, đúng mẫu, chính xác; sử dụng đầy đủ các tính năng của các phần mềm dùng chung theo đúng yêu cầu của EVNSPC.

Lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ CĐS, ứng dụng PMDC năm 2022 của EVNSPC về ứng dụng các PMDC của EVN bao gồm: Hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS 3.0); Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP); Quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện (PMIS) và hệ thống OMS; Hệ thống quản lý đầu tư xây dựng (IMIS); Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực (HRMs); Hệ thống văn phòng điện tử (D-Office); Hệ thống thu thập dữ liệu (đo ghi từ xa EVNHED).

Đối với hệ thống ERP đã triển khai là 15 phân hệ, hiệu năng hệ thống hoạt động ổn định. Trước đó, trong tháng 07/2022 PCCM đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử E-Invoice; đào tạo người dùng triển khai hóa đơn điện tử E-Invoice đồng thời khai báo chứng thư số với Cục Thuế tỉnh Cà Mau và triển khai áp dụng trong toàn PCCM.

Với hệ thống CMIS 3.0, PCCM đang khai thác là 11 phân hệ, hiệu năng hệ thống hoạt động ổn định, tổng số hợp đồng đến hết tháng 09/2022 là 361.416 khách hàng. Trong tháng 08/2022 PCCM đã hoàn tất các công tác như: Thử nghiệm dịch chuyển ngày ghi chỉ số về ngày cuối tháng; hoàn tất cấu hình kết nối chương trình với HSM Server, khai báo chứng thư số doanh nghiệp cho 09 Điện lực để thực hiện ký hoá đơn từ tháng 8/2022. Sang tháng 09/2022 PCCM tiếp tục hoàn tất mặt công tác dịch chuyển ngày ghi chỉ số về ngày cuối tháng đối với khách hàng 2 phân kỳ và 3 phân kỳ.

Các hệ thống như: PMIS triển khai là 6 phân hệ hoạt động ổn định, cập nhật 556/556 thiết bị 110kV (đạt 100%); 58505 thiết bị 22 kV (đạt 100%); 18.330/18.330 thiết bị hạ thế (đạt 100%). Hệ thống IMIS2, đã triển khai áp dụng là 20 phân hệ đã cập nhật dữ liệu vào IMIS 2.0 tổng số 13 báo cáo nghiên cứu khả thi, 96 gói thầu, 103 hợp đồng; 95 phiếu giá, 2.356 hình ảnh giám sát và 18 hợp đồng đã được đánh giá. Hệ thống HRMS quản lý dữ liệu nhân sự quản lý trên hệ thống đến hết tháng 9/2022 là 810 người, (nam 728; nữ 82). Công tác hướng dẫn tổ chức cập nhật thông tin biến động được triển khai đầy đủ kịp thời. Thực hiện cập nhật dữ liệu nhân sự quản lý trên hệ thống HRMS đã đạt 95% kế hoạch. Hệ thống Doffice, trong tháng 9/2022 hiệu năng khai thác hiện tại ổn định, trong đó số lượng văn bản ký số/tổng số văn bản toàn PCCM đạt 82,3% (4.167/5062); tổng số user CBCNV sử dụng trong công việc 542 user. Về ứng dụng PMDC của EVNSPC, PCCM đã nâng cấp, bổ sung module chức năng 09 hạng mục; 03 hạng mục ứng dụng phần mềm xây dựng mới của EVNSPC.

Theo kế hoạch, những tháng còn lại năm 2022 PCCM sẽ xây dưṇg mạng cáp quang phục vụ điều hành sản xuất khu vực huyện Ngọc Hiển; kết nối trạm biến áp (TBA) 110/22KV Cái Nước - TBA 110/22KV Đầm Dơi. Nâng cấp hệ thống viễn thông và CNTT nhà điều hành các Điện lực. Trang bị bản quyền Windows Server 2019; Bản quyền phần mềm chống mã độc.

Bên cạnh đó, PCCM sẽ tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống VTDR phục vụ công tác điều hành, vận hành hệ thống điện, thị trường điện đạt độ khả dụng 99,94% EVNSPC giao về suất sự cố. Tiếp tục rà soát thực hiện các nội dung nhằm đảm bảo ATTT. Kiểm soát truy cập sử dụng phần mềm dùng chung, cập nhật dữ liệu vào phần mềm, vận hành tin cậy hệ thống mạng và ATTT và đào tạo nhận thức ATTT cho CBCNV./.

Văn Huân - Kim Hoàng - PC Cà Mau
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan